Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3448 Nordre Land

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3448 Nordre LandbygningDyrkamark53 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3448 Nordre LandbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3448 Nordre LandbygningVeg0 HTML-Rapport
3448 Nordre LandbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3448 Nordre LandbygningspunktAnnenBygning19 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3448 Nordre LandannenBygningStor29 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3448 Nordre LandbygningTiltak0 HTML-Rapport
3448 Nordre LandbygningspunktBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3448 Nordre LandbygningslinjerBygning27 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil