Store annenbygning-flater i 3448 Nordre Land

Avvikene skyldes oftest manglende eller unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll annenBygningStor for kommunenr 3448 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3448_annenBygningStor.zip

KommuneLokalIdAreal (m2)PosisjonWMS-bilde
3448 Nordre Landa3b6bbe4-d8f2-4371-9eb7-8f3ed6ec225a1332.00N: 6744765.52, Ø: 558482.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land42e82dc4-a94f-4e86-b78f-d0dadf9b2311815.52N: 6744039.53, Ø: 557567.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land631b6a7c-a643-4f7a-a69b-b541b20625da774.95N: 6746386.78, Ø: 559448.65Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land12c28dd0-2431-4bdf-8954-e2911e132a82742.53N: 6750540.62, Ø: 557317.97Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land3ecfa037-2372-4879-9088-d82155ec009a520.91N: 6762781.97, Ø: 552125.99Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land6e3291ab-c4ca-475a-9b81-25c5f62cb411383.60N: 6742965.37, Ø: 557654.64Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Lande016e783-1745-4857-8176-33b91ac3d0c6349.52N: 6758714.27, Ø: 561100.95Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land587c8b61-510c-4f78-9a68-b3596b9f2d3d342.41N: 6748044.08, Ø: 554529.25Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Landcb074d93-8745-4530-a600-9e4495fdcb45341.59N: 6747805.18, Ø: 557970.65Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land2ac2a26c-268e-4b41-9582-6aac507544ef305.21N: 6742908.86, Ø: 558741.76Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Landf7a3d934-2cda-42af-801b-3dd334669a1d303.19N: 6763880.08, Ø: 550714.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Landf789fe7f-fb31-4f14-9cec-7ae9caa0af2b302.79N: 6747995.70, Ø: 563953.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Landcc58f864-3728-4311-a3f5-c48c4760679d269.53N: 6756280.14, Ø: 562906.85Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land49d58b0a-e33c-43d7-a0ce-2ce61d9bcdf4267.61N: 6744425.20, Ø: 557262.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land5a2ee9ad-eb72-4f7e-920b-5efb37eb8261257.53N: 6765330.05, Ø: 558926.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Landb804cc96-ff5d-4bab-86d9-ee7ff548b4a7250.97N: 6764339.30, Ø: 549758.76Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land86799bf2-60a0-40bf-8204-b8bb9e8b277f244.53N: 6748093.50, Ø: 554838.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Landf31b13c9-80b2-49a6-b02d-4ed78c283437240.41N: 6763048.27, Ø: 561755.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land352dab9a-5b84-4317-8134-adaacfa6ab79225.86N: 6746777.60, Ø: 547870.45Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land062662ae-26bd-4844-9035-6f3f9d12d525225.03N: 6771909.18, Ø: 550499.17Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land788d7841-514d-4d3c-ae53-e03e4c07ba1b220.63N: 6745595.49, Ø: 554782.97Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land1bf989ff-35c7-4cb0-b440-68a590fb14f7219.65N: 6743258.60, Ø: 558065.22Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land9097c122-922f-41f6-bb72-05acd069600f219.19N: 6739083.57, Ø: 557086.31Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land0cd59268-8636-498b-9d4a-711b167db2bc215.89N: 6762996.47, Ø: 556341.79Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land0061bff0-a1a3-41d0-aaed-a7ea7c65bd8b214.81N: 6744111.02, Ø: 556957.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Landd2048d82-57ae-4d94-a55b-b4f6f2ab3a80213.06N: 6744747.97, Ø: 552365.47Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land4d3ba838-c616-488e-9b4c-24ad8f35e5c0210.09N: 6765937.53, Ø: 549694.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land8e4f1bb6-0b30-4174-89ec-39a4a7c228b6206.39N: 6758156.16, Ø: 558313.35Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land93fe53fe-f856-4a58-99bf-070b63d700dc205.51N: 6768457.81, Ø: 558091.99Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket