Bygningspunkt i fkb-bygning på fulldyrka mark i fkb-ar5 i 3448 Nordre Land

Avvikene kan skyldes enten feil bygningskoordinat eller bygningstype/status i matrikkel eller feil arealtype i AR5. Vær oppmerksom på det er krav om arealer på over 200 m2 før det er krav om endring av arealtype i AR5 så avvikene vil ikke alltid kreve retting i datagrunnlaget

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningDyrkamark for kommunenr 3448 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3448_bygningDyrkamark.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerArealtypeBygningstatusBygningstypePosisjonWMS-bilde
3448 Nordre Landdd432ddd-3b1c-472d-a09d-1480dc6938ba15774742821TB111N: 6756910.00, Ø: 554109.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land07751147-8607-4a38-bfc4-6d4135d964a615773195521TB111N: 6766380.00, Ø: 547013.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land85bf0126-0704-4e4f-8f23-24b1294a4f2715773841021FA113N: 6744581.33, Ø: 554352.02Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Landa83bdfb6-fa71-49b4-9188-7a18405988f315778990221TB171N: 6753508.00, Ø: 555452.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land2f2a7d46-7865-4cc0-90e4-b2eb4a824e8615778998821TB171N: 6753346.00, Ø: 555484.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land17de4b99-9549-479c-8307-bc1b99be7f9a15775778421TB172N: 6764915.00, Ø: 553545.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land05dba990-304b-437f-beef-1b64d8ec649215780455321TB181N: 6739944.40, Ø: 564009.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Landab98212d-7ffd-4a88-a09f-65020ac353f115782674321TB181N: 6762848.00, Ø: 552583.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land38184551-037f-404f-a68a-6454d7579c0915782565821TB181N: 6764600.00, Ø: 549453.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Landc0d90a7b-ac8f-4a56-bbc0-728d1c6242f215781005721TB181N: 6759392.00, Ø: 561237.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land5b9e1f0b-35e8-4ae3-aa21-89d4a5692d5a15782803721TB181N: 6764617.90, Ø: 554578.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land23c041b7-37ab-4dbc-9bc7-6b7adaf6c82530039391521TB181N: 6759263.13, Ø: 554959.52Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Landeb28c7d4-7d76-48ae-81bd-d2bb2db5ee8e15782568221TB181N: 6764653.00, Ø: 549406.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land60ed75d0-6824-417c-84c8-c10e3f3551b315782956421TB239N: 6745670.00, Ø: 552704.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Landd76a75f0-2457-44f6-b0f6-e161479a5ea315778484621TB241N: 6746348.00, Ø: 555788.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land6c403023-f1bd-4d90-acf4-42cc85c0651c15782515121TB241N: 6764950.77, Ø: 548667.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land6f27139c-a1f0-4b15-b2bf-7e38f56cc1f51970178621TB241N: 6756926.00, Ø: 552288.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land79c323c7-28d4-4e89-8f8d-8cf68e7c3ce915773982421TB241N: 6742041.00, Ø: 552840.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Landc7680d7e-3e69-48a2-89c4-5a92ddffdcb115772629321TB241N: 6764030.00, Ø: 546064.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land50fa69bc-99d3-499a-9988-130d8c8168ea15783547521TB241N: 6744440.17, Ø: 550648.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land3d79bb53-494d-49f8-b56f-8d6ca7a7d41c15781810421TB241N: 6745368.00, Ø: 553513.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land35b26818-4506-456a-a474-7420dff9c25615774807621TB241N: 6757198.00, Ø: 553021.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land583453b5-3f81-4387-ad1e-f4cbcbbf101915774098921TB241N: 6747781.00, Ø: 549902.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Landbe09ea95-f850-42df-86c0-0f503046fcf015778481121TB241N: 6746359.00, Ø: 555799.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land88df425e-0c13-4883-b57e-8139f2f1099b30062803721FA241N: 6757721.26, Ø: 556380.69Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land77dd0437-ce8b-4fc4-87c0-0142271a655b15783090221TB241N: 6749886.24, Ø: 556615.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Landec4163b2-0fec-4265-866f-f719bf46d30415774649921TB241N: 6755819.50, Ø: 553191.61Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land48ee9b0c-ecc0-41e6-afe4-a2f154acb91c15780326321TB241N: 6761814.00, Ø: 559068.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land61a66860-2fc5-42e2-9b82-eb896d8f28c915780736621TB241N: 6748568.94, Ø: 564621.19Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land29fce75b-b712-48be-8e74-6abc9b7396f615776953721TB241N: 6744641.00, Ø: 555656.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land65f8ddb6-d9fd-4823-a5a8-466036d5148215772932221TB241N: 6767360.00, Ø: 547838.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land671c6391-2013-4825-bcca-932394d3249d1970177821TB241N: 6756939.44, Ø: 552300.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land94ff4b6a-cd36-4de6-be66-0beab777ab0a15774751721TB241N: 6756650.96, Ø: 553950.92Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land8316c82a-f83e-4f69-8c71-ab524167cd1515778213421TB241N: 6741892.00, Ø: 560688.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Landb8b90d29-65f2-4c59-87de-26384e02371315778485421TB241N: 6746345.00, Ø: 555807.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land37b9acb7-dcab-41b2-919e-00a6a248ef1b15776986321TB241N: 6744299.00, Ø: 556467.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Landfcb7dfee-42e3-496e-93de-0bf0fdd6ca2915778993721TB241N: 6753136.00, Ø: 555384.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land319a30dd-8576-410e-8ab4-d889a5cbf66315774406221TB241N: 6748030.40, Ø: 553013.53Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Landb96a5d07-8d04-40a3-a801-2df895507fd615779620821TB241N: 6755994.82, Ø: 556076.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land3b486f96-acdb-48bd-b4bc-bb4c4c76d2ad15778179021TB241N: 6742456.00, Ø: 560669.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Landccf0c510-a6d2-49d6-bbf6-4357f8993a9430082092021FA249N: 6763251.53, Ø: 553649.24Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Landb00f684b-606a-4543-a3e3-3d00c6613bf315781696921TB249N: 6746860.00, Ø: 559052.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Landb66dd8d0-822e-47b6-a923-37fcae647d2715783042221TB249N: 6757305.06, Ø: 553689.99Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Landa4995cc8-3975-4aef-bf5c-1756f93d4daa15776454321TB249N: 6745673.46, Ø: 555128.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land7e10fafa-14d5-4c9f-8cbb-32726e77c2b115783442821TB249N: 6755646.27, Ø: 563139.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Lande8fc189d-4234-4abd-b5a6-6b33d5f5bf9c15782070221FA249N: 6744566.95, Ø: 554351.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Landed52434b-a88b-4a8c-965f-52dd3c351eb115783139921TB249N: 6746365.00, Ø: 557627.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land7de34515-c43b-4d75-8f3e-1c1c5cca052215773840221FA249N: 6744580.99, Ø: 554332.68Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Landabf9a848-789f-4829-8c56-4c1165fbb27e15782104021TB249N: 6757033.65, Ø: 553051.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land198ba153-a7fd-40c7-8ae1-c95803c68c8130066966021FA249N: 6764468.47, Ø: 554782.97Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Landcd85c213-9164-4e78-b57d-75af7b97f45415783546721TB249N: 6744420.25, Ø: 550129.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Landeb984bdd-bf2c-4285-934a-c0f4bc7fadac15782101621TB249N: 6757061.00, Ø: 552185.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Lande99e445b-b864-4f91-a681-865087be778130080030421FA529N: 6744646.64, Ø: 557560.29Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket