Bygningspunkt i fkb-bygning som ligger i vannflate i fkb-vann i 3448 Nordre Land

Avvikene skyldes feil plassering av bygningspunkt i matrikkelen eller feilregistrering av vannflate i FKB-Vann. Rettes i matrikkelen eller FKB-Vann

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningVann for kommunenr 3448 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3448_bygningVann.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerVanntypePosisjonWMS-bilde
3448 Nordre Landad529610-4871-409f-bea9-cafa61e42048157726080InnsjøN: 6757294.00, Ø: 546690.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket