Bygningspunkt som ligger nær annenbygning-flate i fkb-bygning i 3448 Nordre Land

Avvikene skyldes vanligvis unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen slik at det har havnet utenfor bygningsomriss. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningspunktAnnenBygning for kommunenr 3448 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3448_bygningspunktAnnenBygning.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerAvstand (m)PosisjonWMS-bilde
3448 Nordre Land55a6d851-eb2e-4a15-8d91-2665b27a91a01578139430.00N: 6767163.59, Ø: 558040.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land5991e852-9c90-4f89-9c94-923311a5df081578299550.14N: 6758818.00, Ø: 553897.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land3e9bd551-63e3-437b-a398-5873c972522f1578268240.17N: 6763404.12, Ø: 552433.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Landddd0ce36-d3d3-4ca5-a405-9d4ffb7829741578286730.17N: 6750460.00, Ø: 554296.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Landbc951034-df9b-4010-a0ce-16359a211e0a1578233880.22N: 6766846.00, Ø: 555338.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land7fc54936-89ca-4cf2-b7bc-1fac49714a293004535100.22N: 6762166.40, Ø: 556792.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land90c1f388-1eb2-4a1b-9ed1-e952665c0a8e3004065650.29N: 6750507.25, Ø: 554241.37Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land64277eca-814b-4086-ba05-768ca17b6bb11578254530.34N: 6763817.00, Ø: 551350.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Landad37e0b4-f751-435f-b48e-27c7c0a50cc41578377370.35N: 6770790.00, Ø: 554294.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land5f371d41-7fe6-412f-bef1-1c87bfc423e83005596050.37N: 6746127.92, Ø: 559412.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Landedab587e-723d-48cf-b8ce-3c1472b1443c1577465020.42N: 6755726.48, Ø: 553119.98Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land947fbe56-7d9e-4052-a128-3d300791b4903005389730.50N: 6774775.77, Ø: 550589.84Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land3ba51ff7-001a-4130-964b-f11a9105f4c01577453870.61N: 6750845.00, Ø: 554335.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land1a6daebc-61e1-45e4-804e-75ebbbdc10611578015620.72N: 6763149.00, Ø: 560070.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land1f2dcb89-3f5a-45f4-8ab1-945c682836403006551610.74N: 6767240.61, Ø: 540715.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Landf61c639d-349f-4602-99fe-b306d8f668c53004065120.75N: 6773826.00, Ø: 548938.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Landfbba91a2-91a8-4646-a180-43dacecc4811196898320.82N: 6746802.70, Ø: 553116.86Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Land0ac3da5d-8469-454f-b516-a6d4d397a2bf3003923500.91N: 6775042.00, Ø: 537812.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3448 Nordre Landca8eb2eb-e8bf-405f-8c95-1cf25b96824a3004057320.97N: 6775457.18, Ø: 548267.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket