Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3449 Sør-Aurdal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3449 Sør-AurdalbygningDyrkamark14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3449 Sør-AurdalbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3449 Sør-AurdalbygningVeg0 HTML-Rapport
3449 Sør-AurdalbygningVann0 HTML-Rapport
3449 Sør-AurdalbygningspunktAnnenBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3449 Sør-AurdalannenBygningStor5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3449 Sør-AurdalbygningTiltak30 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3449 Sør-AurdalbygningspunktBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3449 Sør-AurdalbygningslinjerBygning30 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil