Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3450 Etnedal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3450 EtnedalbygningDyrkamark16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3450 EtnedalbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3450 EtnedalbygningVeg0 HTML-Rapport
3450 EtnedalbygningVann0 HTML-Rapport
3450 EtnedalbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
3450 EtnedalannenBygningStor3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3450 EtnedalbygningTiltak2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3450 EtnedalbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
3450 EtnedalbygningslinjerBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil