Traktorveger i fkb-traktorvegsti som overlapper veger i vegnettet(nvdb) i 3450 Etnedal

Avviket skyldes enten feilregistrering i FKB-TraktorvegSti eller ev. i vegnettet (NVDB)

Avvik funnet ved konsistenskontroll traktorvegOverlapperVeg for kommunenr 3450 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3450_traktorvegOverlapperVeg.zip

KommuneLokalIdTypevegPosisjonWMS-bilde
3450 Etnedal2af15e97-cb09-4d0d-8b3a-eeb259071f8atraktorvegN: 6767229.36, Ø: 537945.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedalc35f75b2-9636-4121-b72b-2ba6659d52e3traktorvegN: 6748905.18, Ø: 539340.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedalc4e12ddd-c377-4f2b-acc7-95d7d18741f6traktorvegN: 6749086.85, Ø: 539211.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket