Vegflater i fkb-veg som ikke har sammenfallende medium-koding som underliggende vegnett i 3450 Etnedal

Vegnettet er fasit. Avviket rettes i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegMedium for kommunenr 3450 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3450_vegMedium.zip

KommuneLokalIdVbase mediumVegflate mediumPosisjonWMS-bilde
3450 Etnedal2d498853-4206-410a-b77b-d8db38f22ccciLuftTN: 6748036.91, Ø: 538604.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal517c9883-cf66-4a41-be17-3f5b70feb238iLuftTN: 6743005.71, Ø: 542967.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedalef9144f7-65e3-4bfd-ae94-18967f3743c8iLuftTN: 6743424.56, Ø: 540001.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal91b3da98-a7fc-48a1-9a8d-f9599033db6ciLuftTN: 6743771.71, Ø: 543331.75Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedalea37793b-85b6-4c60-993b-7852ac61973fiLuftTN: 6757699.51, Ø: 528622.68Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal775352c3-6467-4628-95e0-aead43238547iLuftTN: 6750369.37, Ø: 534975.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal9f4dbd53-6c92-4253-8bae-2b44ca5b9875iLuftTN: 6754562.80, Ø: 534352.61Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal893e0c4f-f525-4926-8fa7-bd81a60e60aciLuftTN: 6754560.94, Ø: 534371.76Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedalfffdd645-d863-4bd3-9b6d-5e805de9ac43iLuftTN: 6750773.12, Ø: 534808.15Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedale56c2254-a471-4a76-b894-101413468782iLuftTN: 6746973.34, Ø: 534059.02Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal5658e853-746a-4e2e-b8fa-efd6f4df024aiLuftTN: 6760631.80, Ø: 533464.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal6f9da271-7abc-4def-aafc-2e2d04a31e4diLuftTN: 6750372.02, Ø: 534963.14Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedalb57bf180-5666-4b57-bc01-71068b8ca231iLuftTN: 6748430.39, Ø: 538403.98Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal58737c98-c139-4975-9f26-a88bbee9839diLuftTN: 6753097.48, Ø: 534574.85Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal00e55fa0-6746-4d04-bed4-dbc5c24b4833iLuftTN: 6752856.22, Ø: 535578.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal0e5c3634-2f5f-44c6-bb9e-465f4c021cadiLuftTN: 6748061.50, Ø: 538624.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal3f16c8ad-32c6-46c7-84c4-11b8804ae5e7iLuftTN: 6752853.17, Ø: 535576.79Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal501eea7f-0b8d-42ef-a35a-f2d879ff5ec3iLuftTN: 6750813.24, Ø: 534806.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal7950219b-b165-41c4-93f4-e8b19c76d469iLuftTN: 6748422.88, Ø: 538477.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal5d4873cb-443a-42ee-a76f-e11a0f4a116ciLuftTN: 6760993.07, Ø: 530803.36Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal68ec90de-417a-444f-bf38-2162b2e782a9iLuftTN: 6764807.80, Ø: 528343.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedalc8f7c38f-4585-4798-ae53-deb746a1fcfbiLuftTN: 6763515.34, Ø: 529466.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal7acacf8e-37ed-431c-84c9-01df74cfaa06iLuftTN: 6759478.48, Ø: 533533.66Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal9871a311-9037-4c76-853e-f2ac578de9d5iLuftTN: 6760996.24, Ø: 530796.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal6a2990a1-df5a-41b3-ae57-2ba9bae8a574iLuftTN: 6764801.97, Ø: 528335.91Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal8717abd0-9b8b-4a11-af21-25c01f5936a7iLuftTN: 6763668.73, Ø: 530180.98Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedald39abab0-ae91-4429-9c4c-6da64859c58aiLuftTN: 6763499.12, Ø: 529454.31Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal98bd4778-a7e0-47b1-8be2-151ea4f1a154iLuftTN: 6761011.60, Ø: 530877.81Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal49471567-9dac-426c-b770-b179ae4094aciLuftTN: 6767308.94, Ø: 529772.95Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal2250633a-dcb3-48fe-9ed0-a065163587ebiLuftTN: 6759495.70, Ø: 533518.45Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal2250633a-dcb3-48fe-9ed0-a065163587ebiLuftTN: 6763658.29, Ø: 530212.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedalec272907-0747-4355-a60e-503f35e103a1iLuftTN: 6760655.04, Ø: 533457.28Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal057feeba-07f1-4d32-8deb-d756453f7be3iLuftTN: 6767458.00, Ø: 538864.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal0a700c3f-ed38-44ba-83fe-09d90c2081fciLuftTN: 6766341.22, Ø: 537053.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal258462b5-ba42-41b9-8062-33d8f51b20daiLuftTN: 6767470.38, Ø: 538873.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedala655c574-c3ba-46c3-b36e-4bb74303029biLuftTN: 6759188.34, Ø: 537829.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal749268d4-4636-4c22-b75f-9b9580635050iLuftTN: 6766703.36, Ø: 525426.56Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedala3852fb1-6c3c-4c29-a0ac-4f403361cca4iLuftTN: 6772527.78, Ø: 527453.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedalb1ee5eba-3508-4984-925e-195850655f6eiLuftTN: 6769756.93, Ø: 522832.99Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedald1b1e088-a483-4e7a-96fa-02e8e7310f97iLuftTN: 6766698.22, Ø: 525421.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal38c53fb3-1907-4149-9ee6-371f6cb08079iLuftTN: 6767892.22, Ø: 530476.36Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal54c8fd0c-7657-44ca-9934-e872629f7940iLuftTN: 6767325.42, Ø: 529789.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal248dd5c4-b664-4b69-8e84-bb2332f6d749iLuftTN: 6750258.89, Ø: 534766.93Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal8afa64e9-fd28-4151-92aa-684b75ca5bb3iLuftTN: 6750583.25, Ø: 533019.52Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedaldb3e3b3a-4508-4d1b-acc9-68ffdcfcba13iLuftTN: 6748281.89, Ø: 534395.86Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal9fa4aabc-ab5a-4d31-89c5-7233a2eb5511iLuftTN: 6750249.53, Ø: 534768.79Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal60c4ad44-b1f7-4daa-b1bc-6c0a0d77bac1iLuftTN: 6753482.30, Ø: 533912.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal98e350a3-9d6f-49cd-ba26-7f01c458f277iLuftTN: 6750739.84, Ø: 532500.98Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal9e5b71eb-f43d-49f8-b9cc-c14a595b0571iLuftTN: 6757728.51, Ø: 529648.59Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal487531e9-6e77-42ec-927c-df8e9a3fd643iLuftTN: 6755850.01, Ø: 532680.15Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedald9bb6ffd-32ff-4429-bf08-6fa092a88f2aiLuftTN: 6766297.93, Ø: 537021.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal5214ead1-6a56-40ec-a860-b9226435977fiLuftTN: 6762662.90, Ø: 536024.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal54d9da5c-702f-4708-9a34-be84c1c58c32iLuftTN: 6769003.28, Ø: 533514.52Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal6e536b36-462e-4dbe-844b-e006cbdbe1fdiLuftTN: 6762665.64, Ø: 536019.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedalf7946462-1a81-49b2-a28a-8a561127a435iLuftTN: 6767443.43, Ø: 538857.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal8626c4b9-b734-474b-b119-aaa8cef4a1e3iLuftTN: 6768995.47, Ø: 533512.17Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket