Vegdekkekant/gangsykkelvegkant i fkb-veg som ikke ligger i nærheten av vegnettet (nvdb) i 3450 Etnedal

Avviket skyldes enten mangler i vegnettet (NVDB) eller objekter som skulle ha vært slettet i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegavgrensningVegnett for kommunenr 3450 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3450_vegavgrensningVegnett.zip

KommuneLokalIdObjekttypePosisjonWMS-bilde
3450 Etnedal9ca3d7e4-c3d5-47b4-a5e3-3ffe0f8167d4VegdekkekantN: 6750633.58, Ø: 535281.45Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal7658193b-2f61-4602-b444-52339cc67593VegdekkekantN: 6766839.92, Ø: 538663.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedalf9f5b9e8-08b3-45e6-b2d8-2eaf0b946ab4VegdekkekantN: 6766836.96, Ø: 538661.44Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedalc82f087c-3949-43fc-a294-d797e87d9a71VegdekkekantN: 6759600.71, Ø: 529105.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal75d24867-74db-4125-8033-2b9d53fe51c0VegdekkekantN: 6750620.67, Ø: 542976.66Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedalab1ea011-ffac-4bf2-a24e-27115b1a6175VegdekkekantN: 6750649.40, Ø: 542920.64Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal95ce701f-8bc9-4dd4-89a3-4a4bd1c27c47VegdekkekantN: 6741561.45, Ø: 540783.91Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal74356369-eedd-45fd-8a0c-6ca73c9b772aVegdekkekantN: 6749418.98, Ø: 537959.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3450 Etnedal7916bafb-785e-4a42-83d8-eedb35e02b6aVegdekkekantN: 6746262.11, Ø: 542405.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket