Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3451 Nord-Aurdal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3451 Nord-AurdalbygningDyrkamark132 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3451 Nord-AurdalbygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3451 Nord-AurdalbygningVeg6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3451 Nord-AurdalbygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3451 Nord-AurdalbygningspunktAnnenBygning25 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3451 Nord-AurdalannenBygningStor31 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3451 Nord-AurdalbygningTiltak9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3451 Nord-AurdalbygningspunktBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3451 Nord-AurdalbygningslinjerBygning43 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil