Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3452 Vestre Slidre

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3452 Vestre SlidrebygningDyrkamark99 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3452 Vestre SlidrebygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3452 Vestre SlidrebygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3452 Vestre SlidrebygningVann0 HTML-Rapport
3452 Vestre SlidrebygningspunktAnnenBygning11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3452 Vestre SlidreannenBygningStor15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3452 Vestre SlidrebygningTiltak1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3452 Vestre SlidrebygningspunktBygning18 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3452 Vestre SlidrebygningslinjerBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil