Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3453 Øystre Slidre

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3453 Øystre SlidrebygningDyrkamark36 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3453 Øystre SlidrebygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3453 Øystre SlidrebygningVeg0 HTML-Rapport
3453 Øystre SlidrebygningVann0 HTML-Rapport
3453 Øystre SlidrebygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
3453 Øystre SlidreannenBygningStor4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3453 Øystre SlidrebygningTiltak2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3453 Øystre SlidrebygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3453 Øystre SlidrebygningslinjerBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil