Bygningspunkt i fkb-bygning på fulldyrka mark i fkb-ar5 i 3453 Øystre Slidre

Avvikene kan skyldes enten feil bygningskoordinat eller bygningstype/status i matrikkel eller feil arealtype i AR5. Vær oppmerksom på det er krav om arealer på over 200 m2 før det er krav om endring av arealtype i AR5 så avvikene vil ikke alltid kreve retting i datagrunnlaget

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningDyrkamark for kommunenr 3453 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3453_bygningDyrkamark.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerArealtypeBygningstatusBygningstypePosisjonWMS-bilde
3453 Øystre Slidre3fb70a36-1360-4bf2-90a8-14a4f2631f0815823194821FA171N: 6780943.19, Ø: 501830.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3453 Øystre Slidre4b40b746-8c53-4ffe-bfbe-0cde0bd7a9df15822436421TB171N: 6772661.00, Ø: 503593.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3453 Øystre Slidrea0aaf56b-d707-4bab-ad90-1b04425f911415820295621TB241N: 6783332.00, Ø: 510524.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3453 Øystre Slidref916e605-695d-41cf-af0a-f7fe4d57574715821344321TB241N: 6785763.00, Ø: 496811.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3453 Øystre Slidref9874e3d-f361-464b-85b4-b1dc252e80ba15821347821TB241N: 6785863.00, Ø: 496634.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3453 Øystre Slidre27a223dd-4d27-4969-9cbb-a4fd30dcac0715827456621TB241N: 6774723.00, Ø: 518283.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3453 Øystre Slidre09ce0c03-46f9-4a46-ad2e-539de440b30d15821954921TB241N: 6789779.00, Ø: 497041.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3453 Øystre Slidre1fb73e3f-1042-4e44-9201-083921b5b39415822430521TB241N: 6772582.00, Ø: 503742.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3453 Øystre Slidre6ebc40f8-f6fa-44b1-b39f-f0f78a3425a915826813221TB241N: 6782465.00, Ø: 521877.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3453 Øystre Slidre9cb06e7d-bc1f-4962-a69e-7b4ff34f43f515827300421TB241N: 6774385.00, Ø: 515037.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3453 Øystre Slidre78153584-973a-4c8e-8f13-d0cca7f313f515821892521TB241N: 6790361.00, Ø: 498469.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3453 Øystre Slidre6167c658-25d2-40e6-b0a9-c3537b69ce7415827451521TB241N: 6774461.00, Ø: 518111.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3453 Øystre Slidre6faf0784-b67d-415f-b349-6ba3bbb0d7c215826794221TB241N: 6779369.27, Ø: 521735.36Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3453 Øystre Slidref6f4ed6e-5fdb-4686-b3f8-2a2934c00d8c15827438821TB241N: 6774770.19, Ø: 518239.68Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3453 Øystre Slidref246cc34-cc08-4386-b3b0-59b2d76909b015821883621TB241N: 6790396.00, Ø: 498691.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3453 Øystre Slidre943e2f7c-6d04-497c-8a1c-554b4da69f8a15827307121TB241N: 6774291.00, Ø: 514854.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3453 Øystre Slidref2c8aed9-8846-4136-bc6e-700c17fddbd415822538721TB241N: 6776534.00, Ø: 503977.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3453 Øystre Slidre15fe076a-7922-4606-aabe-e8a61a243e2f15824307521TB249N: 6771314.67, Ø: 507489.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3453 Øystre Slidre37fb53a3-ca2a-4094-9a97-95aefabcfe5515828399921TB249N: 6775658.00, Ø: 502820.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3453 Øystre Slidre5632017b-70ad-484b-9a4a-a2c87507f9b315821142421TB249N: 6782077.45, Ø: 498268.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3453 Øystre Slidre11b92f30-58ba-449a-b54e-32d3b1b0307615820852021TB249N: 6771586.48, Ø: 514011.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3453 Øystre Slidre932d7ca6-2ae2-42fe-a63a-c918ddaabe1e15820790721TB249N: 6771823.04, Ø: 514288.76Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3453 Øystre Slidre402049be-95ee-4849-8092-e975f3e5bada30075428221TB249N: 6780247.88, Ø: 510168.68Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3453 Øystre Slidre26bed7c1-8da5-496d-973e-8254cbd9b03b30075501221TB249N: 6776827.14, Ø: 502369.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3453 Øystre Slidrefa00b1f9-95eb-4c61-b873-74c279eaa61330075501321TB249N: 6776780.82, Ø: 502429.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3453 Øystre Slidre554f7349-ab18-43cb-b3c5-a2e15d577edc15828813321TB249N: 6769325.09, Ø: 509250.77Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3453 Øystre Slidre23be8a9c-1e8f-4500-b995-89afa73b40d030091393321TB249N: 6776107.18, Ø: 503045.45Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3453 Øystre Slidred6c674f4-79f2-463e-8282-feb278ecb5e415824285021TB249N: 6771266.00, Ø: 508072.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3453 Øystre Slidrea0883dfc-7f24-4e06-b0b2-00b1c3ca05dc30091401521TB249N: 6771151.15, Ø: 505301.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3453 Øystre Slidref79a0fff-726e-403a-9a53-e54ddc647c1815820781821TB249N: 6771634.52, Ø: 514210.15Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3453 Øystre Slidre36a616c1-9f4f-4ca8-b59d-b92c8d99aa1430091483521TB249N: 6769807.50, Ø: 510126.25Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3453 Øystre Slidre1f58ae4d-06d3-42d9-b7de-e8fad583e7cc30015392321TB249N: 6774570.55, Ø: 517823.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3453 Øystre Slidre5f087504-1589-496e-ba6c-f12dad66eeb815825904421TB249N: 6772447.00, Ø: 516635.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3453 Øystre Slidrec2a717c5-aea7-4153-99b5-de20290628e715820818021TB249N: 6771957.59, Ø: 514648.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3453 Øystre Slidre04ae36b6-85c8-4929-bea3-1adb2e2bc95230076203121TB249N: 6781836.43, Ø: 502644.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3453 Øystre Slidre90644a34-0a0b-4a9b-812b-ab9e5c5f270315825991521TB249N: 6773066.52, Ø: 516520.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket