Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3454 Vang

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3454 VangbygningDyrkamark22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3454 VangbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3454 VangbygningVeg0 HTML-Rapport
3454 VangbygningVann0 HTML-Rapport
3454 VangbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
3454 VangannenBygningStor24 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3454 VangbygningTiltak0 HTML-Rapport
3454 VangbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
3454 VangbygningslinjerBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil