Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3801 Horten

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3801 HortenbygningDyrkamark5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3801 HortenbygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3801 HortenbygningVeg4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3801 HortenbygningVann0 HTML-Rapport
3801 HortenbygningspunktAnnenBygning20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3801 HortenannenBygningStor47 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3801 HortenbygningTiltak17 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3801 HortenbygningspunktBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3801 HortenbygningslinjerBygning29 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil