Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3801 Horten

Analysen er utført 2023-08-17 15:21

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3801 HortentraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
3801 HortenVegnett_uten_flate3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3801 HortenvegavgrensningVegnett36 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3801 HortenvegnettVegref12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3801 HortenvegMedium11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil