Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3802 Holmestrand

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3802 HolmestrandbygningDyrkamark3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3802 HolmestrandbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3802 HolmestrandbygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3802 HolmestrandbygningVann0 HTML-Rapport
3802 HolmestrandbygningspunktAnnenBygning11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3802 HolmestrandannenBygningStor54 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3802 HolmestrandbygningTiltak0 HTML-Rapport
3802 HolmestrandbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
3802 HolmestrandbygningslinjerBygning25 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil