Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3803 Tønsberg

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3803 TønsbergbygningDyrkamark4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3803 TønsbergbygningTakoverbygg14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3803 TønsbergbygningVeg7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3803 TønsbergbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3803 TønsbergbygningspunktAnnenBygning127 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3803 TønsbergannenBygningStor200 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3803 TønsbergbygningTiltak100 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3803 TønsbergbygningspunktBygning71 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3803 TønsbergbygningslinjerBygning200 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil