FDV-årsrapport 2022 for 3803 Tønsberg

Status FDV dataforvaltning 2022

Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året

  • Kommunens GIS-system: WinMap
  • FDV-runder: 20220401, 20221001
DatasettForvaltningstype
Elveg 2.0Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-AR5Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-ArealbrukDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-BaneDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-BygnAnleggDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-BygningDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-HøydekurveDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-LedningDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-LedningVADirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-LufthavnDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-NaturinfoDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-ServituttDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-TiltakDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-TraktorvegStiDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-VannDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-VegDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
Kommunedelplan - planforslagGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Kommunedelplan - vedtattGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Kommuneplan - planforslagGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Kommuneplan - vedtattGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
N5 PresentasjonsdataDatainnholdet avledes fra FKB og andre primærdata
Reguleringsplan - planforslagGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Reguleringsplan - planlegging igangsattGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Reguleringsplan - vedtattGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket

FKB datainnhold

Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detaljert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB

FKB-datasettAntall objekterAntall objekter med Datafangstdato nyere enn 2022-01-01
FKB-Hoydekurve1292713
FKB-Arealbruk12892
FKB-Bane730
FKB-Bygnanlegg5190264
FKB-Ledning3066175
FKB-Ledningva292020
FKB-Lufthavn90
FKB-Naturinfo280611
FKB-Tiltak1391415
FKB-Traktorvegsti103425
FKB-Servitutt00
FKB-Vann217354
FKB-Veg140515435
FKB-Ar5146799784
FKB-Bygning358851542

Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.

Aktivitet i Sentral FKB

Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år

Antall transaksjoner og endringer fordelt på datasett

DatasettAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
FKB-AR575052518331446823
FKB-Arealbruk3172234551281
FKB-Bane37855032
FKB-BygnAnlegg894460114127420512
FKB-Bygning135711926366200191030
FKB-Hoydekurve1233418056201289255
FKB-Ledning28110021806567602
FKB-LedningVA4224892552066
FKB-Lufthavn1262
FKB-Naturinfo1120105643119571
FKB-Tiltak927878872679
FKB-TraktorvegSti3613313294024377
FKB-Servitutt0000
FKB-Vann28399007594514821
FKB-Veg148210178436312148638

Antall transaksjoner og endringer fordelt på parter

PartAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
Kommune3000414434352148
Kartverket2118013141612811587439
Nibio950984132746683
SVV18335133
Fylkeskommune731274128

Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.

FKB Konsistenskontroller

Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene

Reduksjonsfaktortall

PeriodeEndringer matrikkelEndringer FKBReduksjonsfaktorAvvik AR5
20220801 - 20221201146103711
20220401 - 20220801140117841
20211201 - 2022040110868630

Resultat av konsistenskontroller for Bygning

Periodebygning Dyrkamarkbygning Takoverbyggbygning Vegbygning Vannannen Bygning Storbygning Tiltakbygningspunkt Bygningbygningslinjer BygningSum
1 - Mai14001159100700344
2 - Sept130011572273135401
3 - Des20011542171134383

Resultat av konsistenskontroller for Samferdsel

Periodetraktorveg Overlapper Vegvegnett Flatevegavgrensning Vegnettvegnett Vegrefveg MediumSum
1 - Mai01527060
2 - Sept01527060
3 - Des0367300100

Plandata datainnhold

Antall planområder i de forskjellige plandatasettene ved utløpet av året og antall planer vedtatt siste år. Tallene baserer seg på plandataene som finnes i Norge digitalt arealplankartdatabase. Disse dataene er synkronisert fra kommunenes originale data eller fra manuelle leveranser.

Plan-datasettAntall planområder (unike planID)Antall planer trådt ikraft i 2022Kontroller
Reguleringsplan - vedtatt5175Datasett sist kontrollert: 20221121
Reguleringsplan - planforslag470Datasett sist kontrollert: 20221121
Kommuneplan - vedtatt30Datasett sist kontrollert: 20221121
Kommuneplan - planforslag00Datasett sist kontrollert: 20221121
Kommunedelplan - vedtatt100Datasett sist kontrollert: 20221121
Kommunedelplan - planforslag00Datasett sist kontrollert: 20221121

Se mer detaljer om plandata på Geonorge.no.

Aktivitet i Plandata

Informasjon om antall transaksjoner/synkroniseringer av plandata og antall endra objekter på forskjellige plandatasett fra siste år. Synkronisering mot kommunen skjer hver natt, men tabellen viser antall synkroniseringer der det er overført data.

Innført geosynkronisering: 2017-11-24

Antall transaksjoner/synkroniseringer og endringer fordelt på datasett

DatasettAntall transaksjoner/synkroniseringer (med innhold)Antall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
Regplan321595242990
RegplanForslag27157624763
Kommplan1010
Kommdelplan0000
KommplanForslag0000
KommdelplanForslag0000

Se mer detaljer om aktiviteten i Norge digitalt arealplandatabase på Geonorge.no.