Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3804 Sandefjord

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3804 SandefjordbygningDyrkamark0 HTML-Rapport
3804 SandefjordbygningTakoverbygg4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3804 SandefjordbygningVeg0 HTML-Rapport
3804 SandefjordbygningVann0 HTML-Rapport
3804 SandefjordbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
3804 SandefjordannenBygningStor200 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3804 SandefjordbygningTiltak0 HTML-Rapport
3804 SandefjordbygningspunktBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3804 SandefjordbygningslinjerBygning123 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil