Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3805 Larvik

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3805 LarvikbygningDyrkamark9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3805 LarvikbygningTakoverbygg23 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3805 LarvikbygningVeg7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3805 LarvikbygningVann7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3805 LarvikbygningspunktAnnenBygning42 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3805 LarvikannenBygningStor82 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3805 LarvikbygningTiltak5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3805 LarvikbygningspunktBygning8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3805 LarvikbygningslinjerBygning13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil