Traktorveger i fkb-traktorvegsti som overlapper veger i vegnettet(nvdb) i 3805 Larvik

Avviket skyldes enten feilregistrering i FKB-TraktorvegSti eller ev. i vegnettet (NVDB)

Avvik funnet ved konsistenskontroll traktorvegOverlapperVeg for kommunenr 3805 kjørt 2023-08-17 13:01

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3805_traktorvegOverlapperVeg.zip

KommuneLokalIdTypevegPosisjonWMS-bilde
3805 Larvik7ad61ffe-6d7b-4617-a397-ef9e142a9dc8traktorvegN: 6549240.07, Ø: 554515.55Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikc6d2fe85-7374-48b2-8825-e17dab7c6259traktorvegN: 6539463.30, Ø: 557783.18Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikb7e8bfab-6e37-416b-a4f3-30845b6af92btraktorvegN: 6539572.41, Ø: 557699.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikb7e8bfab-6e37-416b-a4f3-30845b6af92btraktorvegN: 6539514.02, Ø: 557725.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikc308568d-3ac4-48de-9138-4fcb97933febtraktorvegN: 6549703.22, Ø: 554476.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikf803f65f-77fb-4aea-b284-e4238c0c93fftraktorvegN: 6543415.21, Ø: 566785.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik7ad61ffe-6d7b-4617-a397-ef9e142a9dc8traktorvegN: 6549331.79, Ø: 554545.65Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikfa2e0644-11df-4579-8427-a21b5dfc1ea5traktorvegN: 6575030.10, Ø: 551126.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikf3184ac1-1c60-4c5f-8e73-aa168229e485traktorvegN: 6546150.13, Ø: 549457.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikbb75ae5c-335b-46c4-9d7c-adc2c4b20fa7traktorvegN: 6547159.09, Ø: 557306.59Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikba01b730-62c2-46dc-b3d9-0f3461e872fctraktorvegN: 6546283.19, Ø: 555238.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik629ba407-d8c0-4de4-bc08-ee7d4daf105btraktorvegN: 6546452.36, Ø: 555229.52Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikc9a6aba6-44a4-4cb2-ba0b-3227f9ac4c3ctraktorvegN: 6546037.76, Ø: 554926.64Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket