Vegflater i fkb-veg som ikke har sammenfallende medium-koding som underliggende vegnett i 3805 Larvik

Vegnettet er fasit. Avviket rettes i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegMedium for kommunenr 3805 kjørt 2023-08-17 13:01

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3805_vegMedium.zip

KommuneLokalIdVbase mediumVegflate mediumPosisjonWMS-bilde
3805 Larvik51db04e9-5633-4b91-898d-19850fffa2d6iLuftTN: 6581213.06, Ø: 547774.64Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik64d50690-c79e-4075-9979-6cd1cb406b01iLuftTN: 6583631.08, Ø: 545718.69Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik9fa318a8-21b5-4218-844d-74e8b10b2a92iLuftTN: 6581464.29, Ø: 546754.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikd5bc7bd4-1414-44e5-aaaa-037bfc3d462ciLuftTN: 6580210.36, Ø: 545555.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik6fa1086a-5f41-4f49-a1dd-19bb49814711iLuftTN: 6580205.37, Ø: 545547.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikec6b61e1-905a-4b28-a5fa-46680e6fadcfiLuftTN: 6575499.20, Ø: 548732.45Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik61bfec28-afbe-45e9-ac80-e380271592c7iLuftTN: 6574917.43, Ø: 549265.36Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvike77dfc20-461a-4804-b0e2-6bbf023093c2iLuftTN: 6574513.07, Ø: 547018.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik4d4feb8e-5d31-46ba-aa94-2e26969d3c3diLuftTN: 6579436.84, Ø: 548591.53Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik4d4feb8e-5d31-46ba-aa94-2e26969d3c3diLuftTN: 6576522.47, Ø: 548239.31Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik30272a7a-5bdd-4ae9-8d0a-0f595632d5bdiLuftTN: 6572181.64, Ø: 553816.77Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvike4e65a3f-e979-45e2-ac87-18268164bb74iLuftTN: 6570986.42, Ø: 550478.75Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik9db2c7f9-17c5-4cce-bf92-4055f5489766iLuftTN: 6570846.98, Ø: 553458.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik2c47cdf5-dac1-434c-a864-0ce53aa3dc57iLuftTN: 6587207.67, Ø: 553810.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik2c136eb6-1605-4c2c-aaf1-edf42633a236iLuftTN: 6586402.99, Ø: 553528.24Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik6f23eae8-4492-4037-b093-daffcac16839iLuftTN: 6586622.39, Ø: 555330.59Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik6f23eae8-4492-4037-b093-daffcac16839iLuftTN: 6587676.55, Ø: 556094.79Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik6f23eae8-4492-4037-b093-daffcac16839iLuftTN: 6586693.03, Ø: 555368.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik3a5fa871-3378-428d-9cf1-edc639fbace0iLuftTN: 6584609.94, Ø: 555467.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikbdf9eaec-f569-4ffb-a4b2-09e1d609a8d7iLuftTN: 6586630.42, Ø: 551016.29Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikfb0e5736-e74b-4911-978c-a135c6ce7614iLuftTN: 6588045.86, Ø: 556338.42Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik20594f14-9919-4221-ae3b-b361e97923aaiLuftTN: 6587202.47, Ø: 553803.85Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik3e258885-1989-48fe-ae78-43a14fe88ddfiLuftTN: 6584581.23, Ø: 553380.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik31fa1a21-0b47-447c-b7dc-4af34aabd0bdiLuftTN: 6586383.94, Ø: 553523.15Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikfc331b48-acdd-4149-ab61-83e0af61e75ciLuftTN: 6582095.05, Ø: 552816.52Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikfc331b48-acdd-4149-ab61-83e0af61e75ciLuftTN: 6577459.34, Ø: 550757.83Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikfc331b48-acdd-4149-ab61-83e0af61e75ciLuftTN: 6586593.90, Ø: 555321.86Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik381583c9-9815-4578-ba86-d2fb0610f32diLuftTN: 6545215.41, Ø: 565589.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvika4ef5900-cac5-4ddd-9c64-cedd2bef2ae7iLuftTN: 6547649.72, Ø: 566083.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik6c13489d-a1c9-413a-a28b-79a47aaa291biLuftTN: 6545056.73, Ø: 561699.42Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik5e8810ef-b154-495a-8d02-296f2d1eae5biLuftTN: 6545747.25, Ø: 561687.76Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik5e8810ef-b154-495a-8d02-296f2d1eae5biLuftTN: 6545592.64, Ø: 561631.68Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik891786a7-bf88-4863-945a-00dfe36e5fdciLuftTN: 6545787.15, Ø: 561698.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik27b62d90-e2ac-4b60-b175-f79151c61e64iLuftTN: 6579449.04, Ø: 548603.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikb7b6717e-1669-46ec-af61-244d58b33760iLuftTN: 6581212.92, Ø: 547797.75Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik0c2ecdeb-e63c-4d9d-8cbd-4062a57594abiLuftTN: 6586353.06, Ø: 548083.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikeb998d8c-2ed1-4f1e-be1a-81441fa87f89iLuftTN: 6581199.39, Ø: 547185.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik4a3e0074-1a87-4409-b9a6-ba1e995d1266iLuftTN: 6585867.91, Ø: 551285.64Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvika2f1995e-5b6b-41fe-8f10-ce54c38eaa59iLuftTN: 6579399.25, Ø: 552207.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik54938bc6-3bcb-4eaf-83a9-d6a2404507f7iLuftTN: 6585453.39, Ø: 549013.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik6bbf6e2a-afc1-45f1-8cdb-280a96482a13iLuftTN: 6589070.80, Ø: 549853.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik32513b65-ace2-4ce5-8fe9-80168b124e3eiLuftTN: 6549495.44, Ø: 568931.34Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik32513b65-ace2-4ce5-8fe9-80168b124e3eiLuftTN: 6547653.57, Ø: 566137.16Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik4b0e3513-9fe6-40f2-bf91-47e526cf520biLuftTN: 6548814.83, Ø: 566196.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik5ef4ff4a-1420-4715-acfb-0d8221c06cf5iLuftTN: 6548950.45, Ø: 565177.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikb9048683-c9a7-494b-b7c3-75f669013885iLuftTN: 6549041.33, Ø: 565257.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik9a5be640-347c-41f8-bb47-aa33fb5bcc69iLuftTN: 6561903.69, Ø: 551621.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikd53fa3d3-8693-4fd9-9faa-f3e2d58f66b3iLuftTN: 6560005.64, Ø: 558180.35Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikf816bf45-e204-45c5-bde7-0587b22c833biLuftTN: 6562700.06, Ø: 557278.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik838b6cf1-c4af-4a22-aa25-eb80f55040a8iLuftTN: 6562033.78, Ø: 557813.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik46f84a4e-ab00-4fcf-a074-8563e71cdf5ciLuftTN: 6545761.82, Ø: 567714.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik7195e178-dee6-4fa7-940a-aa9ac002301aiLuftTN: 6545764.21, Ø: 567709.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikcca455d9-a6b5-4cdc-9831-4ffebe41ec5diLuftTN: 6549047.45, Ø: 565257.76Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikac934bc4-9283-47aa-b5f5-871ff163b770iLuftTN: 6542238.48, Ø: 552282.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikc2a170b3-21d9-489c-a336-31e30e30a0ceiLuftTN: 6546395.24, Ø: 563175.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikaea725a3-e3fd-4f6c-926f-b91c648b6a9eiLuftTN: 6545490.06, Ø: 563942.15Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik5fa0f026-3a26-49c2-95ea-a3db0dd83604iLuftTN: 6549074.20, Ø: 560973.98Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik57ecb83c-2092-473f-afe6-335b770fcfffiLuftTN: 6545418.28, Ø: 561022.45Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik2b104de2-7f4c-419e-ac7a-89b2423d5245iLuftTN: 6546649.35, Ø: 558092.65Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikaf29b142-5ea1-4d09-b4cb-005c6fa1df73iLuftTN: 6546330.47, Ø: 558375.64Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik99012857-3d96-499b-9cea-e0ae97bfab48iLuftTN: 6549838.51, Ø: 560639.22Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikde6346d0-572f-40ad-be56-d19f182e2b2eiLuftTN: 6548728.60, Ø: 560879.52Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikbc31c0e1-7df4-48fb-b2d6-8f660247d763iLuftTN: 6554368.05, Ø: 561004.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikaa70e367-b4da-4659-9a61-0a8f3faf96d3iLuftTN: 6553376.52, Ø: 564199.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikaa70e367-b4da-4659-9a61-0a8f3faf96d3iLuftTN: 6553388.78, Ø: 564189.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikc3b2ac48-2396-4e41-a089-31b5ce701545iLuftTN: 6553274.83, Ø: 564078.25Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikc3b2ac48-2396-4e41-a089-31b5ce701545iLuftTN: 6553287.11, Ø: 564068.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikd8b6aa3a-0009-4755-81d4-caa2fc98c4f9iLuftTN: 6551424.13, Ø: 562433.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikb7470b5c-a5f1-4ef9-9748-083ace787ae9iLuftTN: 6550527.58, Ø: 562619.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik7492e42b-a3d1-49a5-81e0-a46ddf6f64d0underTerrengetTN: 6552574.35, Ø: 563892.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik0e53dc08-265c-48a8-ab76-2578dc04dcbciLuftTN: 6541870.48, Ø: 556147.65Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik1ca469a6-9354-48a7-8dfa-222df1387af0iLuftTN: 6546127.78, Ø: 558579.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik1ca469a6-9354-48a7-8dfa-222df1387af0iLuftTN: 6543535.96, Ø: 558334.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikb809eb02-2dc0-497e-b291-f92467b98021underTerrengetTN: 6549865.98, Ø: 560943.05Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik050487dc-38cb-49a0-9f2d-c3588e38a36eunderTerrengetTN: 6549011.11, Ø: 559757.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik72962f1b-6ce4-4b2f-908b-8faf0c59c7e2iLuftTN: 6547637.19, Ø: 555882.51Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik867d77eb-0417-4985-9367-768f66732971iLuftTN: 6546859.00, Ø: 553811.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvike8a590c1-fd89-4d9a-b20f-c23dfbac564bunderTerrengetTN: 6548427.69, Ø: 553626.57Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik95364e9c-ecba-46fe-9297-6bb1a1bb66feunderTerrengetTN: 6548532.27, Ø: 552514.15Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik50d26657-2537-488d-8b36-a281a8112d6cunderTerrengetTN: 6547593.47, Ø: 555393.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik50d26657-2537-488d-8b36-a281a8112d6cunderTerrengetTN: 6547606.97, Ø: 555407.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik2da93290-e39d-4318-9a24-8443d48bb99eiLuftTN: 6548723.78, Ø: 550195.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikc1bdf44d-8758-4871-8109-9181498da172iLuftTN: 6548345.10, Ø: 551407.19Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikc86c7371-9e95-480f-a236-1933e06b4654underTerrengetTN: 6548590.03, Ø: 551747.68Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikc86c7371-9e95-480f-a236-1933e06b4654underTerrengetTN: 6548570.57, Ø: 551746.93Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvike6a8d2ae-4311-4d2b-acef-c15a52ad3aa6iLuftTN: 6554735.59, Ø: 550736.25Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikb1710a6d-d9c9-487d-975d-fd005ddb7a04iLuftTN: 6549072.11, Ø: 560972.51Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikb1710a6d-d9c9-487d-975d-fd005ddb7a04iLuftTN: 6548731.28, Ø: 560879.93Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikc7c9aef9-9f65-42af-a42c-670ba98cca57iLuftTN: 6546661.12, Ø: 557924.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikc7c9aef9-9f65-42af-a42c-670ba98cca57iLuftTN: 6546649.58, Ø: 557927.17Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikc7c9aef9-9f65-42af-a42c-670ba98cca57underTerrengetTN: 6546796.97, Ø: 557652.85Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikc7c9aef9-9f65-42af-a42c-670ba98cca57underTerrengetTN: 6546818.08, Ø: 557652.08Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvike221246b-ca78-4d2d-a52d-820b0bc50847iLuftTN: 6551247.56, Ø: 562220.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikbee8251d-52ca-4f39-8037-f61def20dc3aiLuftUN: 6550079.51, Ø: 560813.17Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikbee8251d-52ca-4f39-8037-f61def20dc3aiLuftUN: 6550093.14, Ø: 560804.19Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik9e8cbfc8-6ca4-4f83-8d1a-370a710cc991iLuftTN: 6550093.64, Ø: 560804.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikc30f5830-6044-4289-b2c2-d41f1e66852diLuftTN: 6549875.76, Ø: 560593.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvika7da3250-4f17-4337-b0f4-c68be41bf279iLuftTN: 6551260.32, Ø: 562210.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvika894b627-25dd-436a-8195-1071f2dc76ffiLuftTN: 6550079.65, Ø: 560813.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikc021bbf4-82bc-46a4-b855-76fc3d709fadiLuftTN: 6550252.44, Ø: 560989.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik39111768-33fb-46c8-bfd4-4135abba4b64iLuftTN: 6554342.94, Ø: 560901.56Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik39111768-33fb-46c8-bfd4-4135abba4b64iLuftTN: 6554366.40, Ø: 560997.08Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikc24857b0-df83-4bab-88f9-7201edf2c0a6iLuftTN: 6560011.82, Ø: 558167.95Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikc24857b0-df83-4bab-88f9-7201edf2c0a6iLuftTN: 6561417.13, Ø: 556752.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvika528f1ab-541f-43be-8a16-681fabdce3a2iLuftTN: 6562032.14, Ø: 557809.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvika18d7ea2-661e-4f8e-9706-3c2914811160iLuftTN: 6567006.50, Ø: 553842.08Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvika18d7ea2-661e-4f8e-9706-3c2914811160iLuftTN: 6567005.21, Ø: 553846.61Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik5e57e5fc-0d1a-4702-8a5f-2b4fa47cc4a1iLuftTN: 6570734.11, Ø: 553403.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik5217c406-8305-4198-8a02-b6318166f536iLuftTN: 6586132.60, Ø: 549532.39Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik259bb3aa-cd0c-4e99-812c-f3d6455a8bf9iLuftTN: 6583488.37, Ø: 555602.42Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik7a92d7cb-bdd3-4e08-9d90-91b4ba8f0fa8iLuftTN: 6587528.07, Ø: 557664.53Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik5e45afaf-5089-4708-b8f8-b23033401725iLuftTN: 6584679.50, Ø: 555380.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvika1c1dee5-f149-453b-bc52-2d37a43649cdiLuftTN: 6583481.49, Ø: 555600.02Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik4fbc4774-d061-4b2a-8754-f8ef63d3398diLuftTN: 6577433.54, Ø: 551260.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikf2eb803b-3a65-4e4c-858a-2a4486ef8389iLuftTN: 6572989.94, Ø: 553713.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik279e7977-959c-43c1-a45d-c7b7e568b0aeiLuftTN: 6579449.04, Ø: 552140.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik944b3d88-f073-4bf8-9dd2-b408a5f70136iLuftTN: 6574870.00, Ø: 554503.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik944b3d88-f073-4bf8-9dd2-b408a5f70136iLuftTN: 6573390.63, Ø: 553822.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik944b3d88-f073-4bf8-9dd2-b408a5f70136iLuftTN: 6572989.98, Ø: 553713.95Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik27dec0bf-959f-4c3c-9875-c4ddd6f0d039iLuftTN: 6582021.95, Ø: 552526.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik999a011b-05d4-499d-a935-abe257009862iLuftTN: 6581967.41, Ø: 552346.57Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikc797ea35-f7c7-4718-b143-51b03383b216iLuftTN: 6574839.57, Ø: 557331.31Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik57e3664b-f09a-4697-89b8-9f17ead200f0iLuftTN: 6574286.82, Ø: 549409.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikdee8f92d-efb6-4c00-b4e7-9dfdbaaa9712iLuftTN: 6574290.17, Ø: 549412.28Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik5e26b973-98a1-4048-a351-a62d6f8c008biLuftTN: 6574828.27, Ø: 549268.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik759b9fd9-8bbb-4426-a82a-ca2e12923677iLuftTN: 6575056.29, Ø: 550492.76Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik668e1a22-1305-406e-a5b6-69346d4cac87iLuftTN: 6574918.40, Ø: 549271.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik0bd5b634-9f60-40e6-8de1-29712ad2ba78iLuftTN: 6577446.41, Ø: 550750.66Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik7be85126-7934-4bd3-be56-b2800004ec54iLuftTN: 6574118.89, Ø: 549294.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikd6ea7cc5-138a-42db-b1d9-33a0b176df85iLuftTN: 6575056.73, Ø: 550497.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik325cc4ff-d10e-49d4-93e1-a480033f1fcdiLuftTN: 6573091.50, Ø: 550802.35Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikfed08502-20d3-4216-8f45-550b53517852iLuftTN: 6591933.28, Ø: 547733.97Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik59a46b77-bb0f-4ccd-ab46-f2508e40fb84iLuftTN: 6590055.08, Ø: 557578.45Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik092a3f29-8826-49a6-b8a9-e0b3c5cdd299iLuftTN: 6587775.00, Ø: 556233.42Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikc26b670c-2072-4f38-99d3-f5b79b4797afiLuftTN: 6586631.41, Ø: 551005.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikc5d9b5fd-efae-461b-8ecc-eec1eee3aad4iLuftTN: 6589054.20, Ø: 549850.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikdc76df52-d257-4cd6-b80d-b8a5f48f734diLuftTN: 6588095.81, Ø: 556347.68Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik9e7f3997-f48c-4af4-9e56-273e87d44089iLuftTN: 6590004.34, Ø: 555991.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik1eb0ed31-79ad-4262-bed8-4219310c584biLuftTN: 6587537.30, Ø: 557660.46Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikfa989bd8-55fe-49cb-b88d-90c23a58459ciLuftTN: 6590510.78, Ø: 553449.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket