Vegdekkekant/gangsykkelvegkant i fkb-veg som ikke ligger i nærheten av vegnettet (nvdb) i 3805 Larvik

Avviket skyldes enten mangler i vegnettet (NVDB) eller objekter som skulle ha vært slettet i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegavgrensningVegnett for kommunenr 3805 kjørt 2023-08-17 13:01

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3805_vegavgrensningVegnett.zip

KommuneLokalIdObjekttypePosisjonWMS-bilde
3805 Larvik0bf71c37-dd81-4e81-b022-d7854e491707VegdekkekantN: 6544836.17, Ø: 565802.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvike088d218-4230-44f8-8441-55d3ae12a4e6VegdekkekantN: 6545835.77, Ø: 570112.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik8ba04bbf-f127-4ea1-b0b5-c408b3aca444VegdekkekantN: 6561555.85, Ø: 564146.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik47f879cc-6708-41ca-b9d1-3bea70d912edVegdekkekantN: 6545471.84, Ø: 560511.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik60d459b8-d829-4997-8693-9677c68db14eVegdekkekantN: 6545402.43, Ø: 560556.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik6981d888-e4e6-4db4-ab84-1c866999f5aaVegdekkekantN: 6545436.13, Ø: 560608.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik5dc178d0-6785-4d0b-844c-b4d0fbb3b4e0VegdekkekantN: 6545507.93, Ø: 560629.84Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik8f63e1ad-7c03-41a8-b6a6-3a876d1c326aVegdekkekantN: 6545318.33, Ø: 560564.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikfc352a89-f6de-4b6d-a44d-c338776cb038VegdekkekantN: 6545466.76, Ø: 560614.22Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikcfeb567f-8fd2-4053-bc05-4778bb3ae9a1VegdekkekantN: 6545460.76, Ø: 560554.57Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik5297121a-d5c7-4d9d-b40a-b54f8d9585e8VegdekkekantN: 6545542.72, Ø: 560565.66Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikd1665301-dec8-4fae-8ea6-dea41b400f29VegdekkekantN: 6545509.78, Ø: 560492.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik3f5d4370-2f2c-46a8-9f0a-38e510190231VegdekkekantN: 6545414.11, Ø: 560574.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik6975eeef-408e-4d9f-a8a9-1fcbce68c834VegdekkekantN: 6545470.50, Ø: 560561.76Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikab3fc10c-a7b1-45d4-8e7a-bb7f8c9cc34dVegdekkekantN: 6545528.36, Ø: 560565.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik22888101-faae-46a9-8c9d-f1d24e5d2202VegdekkekantN: 6545413.09, Ø: 560504.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik29b49e80-eed9-43f6-86ab-7730849de589VegdekkekantN: 6545547.39, Ø: 560596.64Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikb2ae02cb-17f3-46c7-86c1-ae15254b4855VegdekkekantN: 6545507.68, Ø: 560681.28Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikde4a9a77-b952-4b59-a1d2-cc1a6291af43VegdekkekantN: 6545476.98, Ø: 560670.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik3a238244-f0be-4edf-87a6-d7f8672b3078VegdekkekantN: 6539284.78, Ø: 559106.35Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikc6098519-e0f0-4dfb-a185-94a906c62735VegdekkekantN: 6539164.45, Ø: 559372.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikc8e90eb0-3037-4f66-aad2-a68b8d16a9bcVegdekkekantN: 6539137.94, Ø: 559363.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikc9899055-54be-4957-ab58-08a731fdbdbcVegdekkekantN: 6539078.69, Ø: 559345.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik022ab235-586c-49aa-8b44-0e6887a3e53bVegdekkekantN: 6539035.16, Ø: 559281.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikc4f60387-4b88-4aff-a90a-848834ec4928VegdekkekantN: 6538580.32, Ø: 557513.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik9a4235a1-79b2-4ea8-a9d7-d5f25a1e0411VegdekkekantN: 6538622.47, Ø: 557485.93Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik5db4c1fe-21af-4e13-bedc-6d62e65405d6VegdekkekantN: 6539715.22, Ø: 549200.14Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikacb8dd2e-ef19-4983-aab2-c1a78d6219a8VegdekkekantN: 6539648.92, Ø: 549138.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik2a6bb384-85fb-4970-af1b-05f94fd5cb02VegdekkekantN: 6540387.20, Ø: 548943.36Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikdf26289f-cd9d-4fd4-b2f2-c4fa75e19390VegdekkekantN: 6573392.33, Ø: 551180.84Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larviked1db5eb-e4eb-4657-8fcb-9a8bbf983621VegdekkekantN: 6573448.68, Ø: 551313.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik4cb46f8f-c7b5-476b-a8c4-7240b2eb6396VegdekkekantN: 6575218.17, Ø: 551083.16Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikb5ac6c03-3ca2-4d99-bc88-41acc62c0b6eVegdekkekantN: 6575207.04, Ø: 551136.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikf5be650d-bbc2-426e-b546-0f1d97cefc38VegdekkekantN: 6544028.78, Ø: 553942.79Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik14c56b17-ffd8-4cda-9766-35b7fb91ad04VegdekkekantN: 6553207.48, Ø: 563483.35Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik9a3bb923-1c45-4c23-9e8e-8176ffae1491VegdekkekantN: 6553206.23, Ø: 563476.94Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik3026c2dd-fab6-4772-8e8f-52a7dbee8973VegdekkekantN: 6553095.34, Ø: 563510.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikc4e1627c-cd93-455a-96f0-5b130cf2feefVegdekkekantN: 6553542.09, Ø: 563571.97Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik9eb021ca-5b4c-4fe4-80b0-21c7c61c2476VegdekkekantN: 6544597.57, Ø: 551417.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik0ae5db33-2c73-4c0b-9380-409c32cb8244VegdekkekantN: 6549810.31, Ø: 560400.47Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik066cc5eb-34db-434f-8135-8060c740e190VegdekkekantN: 6557268.26, Ø: 559043.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik93b20d0b-bbe5-44c0-842b-28ca971273fcVegdekkekantN: 6557242.25, Ø: 559093.81Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikc054d0f5-85ce-40ff-a0f3-17e3b3d60313VegdekkekantN: 6557162.83, Ø: 559242.65Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikfcb0f976-5d46-4402-b181-1557da76d61dVegdekkekantN: 6557369.96, Ø: 558830.94Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik48833ccb-8282-4c6c-a20b-b830fe64d03fVegdekkekantN: 6557091.19, Ø: 559231.98Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik1efef6ae-1a82-4a96-a041-7e515620bfa0VegdekkekantN: 6557162.83, Ø: 559242.65Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik71944e76-4c31-4883-8030-788cb348fb61VegdekkekantN: 6557167.45, Ø: 559239.02Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik181b5361-3851-4333-a8ef-0efb3c3cb014VegdekkekantN: 6543272.78, Ø: 568523.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikb6b23b40-bdfb-4809-8260-a5f3b811fc7eVegdekkekantN: 6543364.78, Ø: 568435.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikb3f70a67-9cbf-4c2e-b520-da6ea8634216VegdekkekantN: 6543323.18, Ø: 568354.01Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikaaff93b4-ab02-498d-afdd-4e95a2d5669cVegdekkekantN: 6546697.07, Ø: 564625.28Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikceae41fd-3a8b-48a3-bbc1-d541ede95f6cVegdekkekantN: 6546705.19, Ø: 564624.59Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikf9027be6-25df-4a08-8efb-4a3417645391VegdekkekantN: 6559468.32, Ø: 558856.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik701e90fd-1eac-44e3-942e-3ee077cf8ff7VegdekkekantN: 6544637.52, Ø: 549160.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik311af6c7-678c-4987-a78f-497613013d0bVegdekkekantN: 6543107.03, Ø: 552543.84Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvike82979ef-0da5-44f6-a387-6ed1bd34e50fVegdekkekantN: 6543212.25, Ø: 552457.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikeee371d1-5ff5-4f37-97ac-bfbec727ce02VegdekkekantN: 6542177.44, Ø: 552402.05Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikdb6aecfd-bdb7-4696-a93b-f7e6db214591VegdekkekantN: 6539039.62, Ø: 559286.16Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikd394cb74-2ac7-4296-86a2-9fee47a4be66VegdekkekantN: 6538673.57, Ø: 557420.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik7f9f9369-bd8f-42b1-aa35-023243c0f3c5VegdekkekantN: 6537828.52, Ø: 557322.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik06bd1e1f-e0f0-49bf-8722-f2d9d1a2442cVegdekkekantN: 6537764.05, Ø: 557328.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikfa119f88-751d-42c9-bd58-e81ab0c198c1VegdekkekantN: 6545050.37, Ø: 549647.08Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvika355a4af-56fe-4763-a2b7-35fb65b61f15VegdekkekantN: 6545733.94, Ø: 549116.65Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikaa0111d3-298a-4e94-964e-97968e6c80caVegdekkekantN: 6545774.83, Ø: 549021.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik4b7285f2-cda1-4dfc-a100-79de2bd3ff08VegdekkekantN: 6545741.50, Ø: 549098.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikcf33afbc-6bf8-4b7f-9ddf-48045b3d4cdcVegdekkekantN: 6543093.42, Ø: 562415.31Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvike58b087d-771c-4a04-84fe-d0d23d6decdfVegdekkekantN: 6543039.15, Ø: 562452.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik656c5799-b03e-4781-b91b-aaabd6f0dcd8VegdekkekantN: 6546688.07, Ø: 557082.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikd18bed7e-4640-46c6-8e4b-85c39d222e4dVegdekkekantN: 6543010.65, Ø: 555310.19Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvike99c4f89-6da4-4643-a543-65c7f0e138e5VegdekkekantN: 6545711.13, Ø: 559299.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik201a6c39-bcc4-45a5-b016-f2311dd0de2dVegdekkekantN: 6545609.52, Ø: 559285.56Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikba865e5b-2c84-4abc-a462-eb02dfab5bd1VegdekkekantN: 6537663.09, Ø: 552313.99Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik11dd0f86-3cb5-4521-b79f-056e3ec63dacVegdekkekantN: 6538748.04, Ø: 549463.76Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik9af5624b-0f82-4ab4-98f0-841627fc1f49VegdekkekantN: 6538805.29, Ø: 549405.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik3280c497-4ab1-4287-90d8-f30cb83fb3d1VegdekkekantN: 6577587.79, Ø: 551565.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik7cc11865-5ea9-4814-9232-769714d7aa91VegdekkekantN: 6577744.03, Ø: 551651.75Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik76791069-9763-45d2-8040-39a2544ad403VegdekkekantN: 6577498.19, Ø: 551454.01Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik97d26bc1-e906-4a05-8db1-3f789aa2dc15VegdekkekantN: 6580541.06, Ø: 558773.94Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvike4a6c677-9d29-4abc-8351-a991b96962aeVegdekkekantN: 6546680.90, Ø: 557094.93Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvikab85f5f3-5dfa-4574-8cfd-314f2018912bVegdekkekantN: 6546649.70, Ø: 557186.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik6eeff920-33c3-4b67-bded-cea9e9a6d74fVegdekkekantN: 6540819.92, Ø: 556087.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik5867b642-c246-41c6-89e2-6827e2791754VegdekkekantN: 6540689.74, Ø: 555855.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik20356cde-f32f-4399-99e7-ceace58d6441VegdekkekantN: 6540731.30, Ø: 555894.81Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik1afb6807-9ed7-4bde-a60b-2af53b85d94fVegdekkekantN: 6540798.52, Ø: 555819.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik4ed85692-4e54-48b9-863c-61c0d3f3cf65VegdekkekantN: 6541075.30, Ø: 557628.22Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik941c399c-8282-4910-b5d3-b692555a6710VegdekkekantN: 6540922.83, Ø: 557575.05Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3805 Larvik14ca8ad7-6f07-4ddf-ae91-ece2c9867e7eVegdekkekantN: 6540940.78, Ø: 557636.53Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket