Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3806 Porsgrunn

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3806 PorsgrunnbygningDyrkamark8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3806 PorsgrunnbygningTakoverbygg13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3806 PorsgrunnbygningVeg32 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3806 PorsgrunnbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3806 PorsgrunnbygningspunktAnnenBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3806 PorsgrunnannenBygningStor53 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3806 PorsgrunnbygningTiltak3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3806 PorsgrunnbygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3806 PorsgrunnbygningslinjerBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil