FDV-årsrapport 2022 for 3806 Porsgrunn

Status FDV dataforvaltning 2022

Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året

  • Kommunens GIS-system: WinMap
  • FDV-runder: 20220401, 20221001
DatasettForvaltningstype
Elveg 2.0Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-AR5Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-ArealbrukDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-BaneDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-BygnAnleggDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-BygningDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-HøydekurveDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-LedningDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-LedningVADirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-LufthavnDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-NaturinfoDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-ServituttDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-TiltakDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-TraktorvegStiDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-VannDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-VegDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
Kommunedelplan - planforslagLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommunedelplan - vedtattLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommuneplan - planforslagLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommuneplan - vedtattLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
N5 PresentasjonsdataDatainnholdet avledes fra FKB og andre primærdata
Reguleringsplan - planforslagGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Reguleringsplan - planlegging igangsattGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Reguleringsplan - vedtattGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket

FKB datainnhold

Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detaljert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB

FKB-datasettAntall objekterAntall objekter med Datafangstdato nyere enn 2022-01-01
FKB-Hoydekurve22672910
FKB-Arealbruk10350
FKB-Bane1890
FKB-Bygnanlegg4998910
FKB-Ledning2085731
FKB-Ledningva188400
FKB-Lufthavn00
FKB-Naturinfo1964643
FKB-Tiltak244330
FKB-Traktorvegsti76900
FKB-Servitutt00
FKB-Vann140520
FKB-Veg98533136
FKB-Ar58723617
FKB-Bygning282640476

Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.

Aktivitet i Sentral FKB

Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år

Antall transaksjoner og endringer fordelt på datasett

DatasettAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
FKB-AR5211446117
FKB-Arealbruk2330599196
FKB-Bane28855979
FKB-BygnAnlegg557903293433517
FKB-Bygning8782295833288912776
FKB-Hoydekurve11910278580188869
FKB-Ledning1215831337651125
FKB-LedningVA53718137892452
FKB-Lufthavn0000
FKB-Naturinfo14771131091777
FKB-Tiltak224011892763151
FKB-TraktorvegSti618201515243
FKB-Servitutt0000
FKB-Vann9188211595403
FKB-Veg5415768691207499

Antall transaksjoner og endringer fordelt på parter

PartAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
Kommune3006185330651354
Kartverket110250693619274217449
Nibio604240
SVV322666191
Fylkeskommune228147

Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.

FKB Konsistenskontroller

Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene

Reduksjonsfaktortall

PeriodeEndringer matrikkelEndringer FKBReduksjonsfaktorAvvik AR5
20220801 - 2022120122522510014
20220401 - 202208011351351000
20211201 - 202204011201201000

Resultat av konsistenskontroller for Bygning

Periodebygning Dyrkamarkbygning Takoverbyggbygning Vegbygning Vannannen Bygning Storbygning Tiltakbygningspunkt Bygningbygningslinjer BygningSum
1 - Mai81282613420127
2 - Sept812726032498
3 - Des22127159314109

Resultat av konsistenskontroller for Samferdsel

Periodetraktorveg Overlapper Vegvegnett Flatevegavgrensning Vegnettvegnett Vegrefveg MediumSum
1 - Mai006208
2 - Sept0198018
3 - Des000000

Plandata datainnhold

Antall planområder i de forskjellige plandatasettene ved utløpet av året og antall planer vedtatt siste år. Tallene baserer seg på plandataene som finnes i Norge digitalt arealplankartdatabase. Disse dataene er synkronisert fra kommunenes originale data eller fra manuelle leveranser.

Plan-datasettAntall planområder (unike planID)Antall planer trådt ikraft i 2022Kontroller
Reguleringsplan - vedtatt40414Datasett sist kontrollert: 20221121
Reguleringsplan - planforslag301Datasett sist kontrollert: 20221121
Kommuneplan - vedtatt10Datasett sist verifisert: 20221026 - Ingen endringer i datasettet siden forrige FDV-runde
Kommuneplan - planforslag00Datasett sist verifisert: 20221026 - Ingen endringer i datasettet siden forrige FDV-runde
Kommunedelplan - vedtatt00Datasett sist verifisert: 20221026 - Ingen endringer i datasettet siden forrige FDV-runde
Kommunedelplan - planforslag10Datasett sist verifisert: 20221026 - Ingen endringer i datasettet siden forrige FDV-runde

Se mer detaljer om plandata på Geonorge.no.

Aktivitet i Plandata

Informasjon om antall transaksjoner/synkroniseringer av plandata og antall endra objekter på forskjellige plandatasett fra siste år. Synkronisering mot kommunen skjer hver natt, men tabellen viser antall synkroniseringer der det er overført data.

Innført geosynkronisering: 2018-05-29

Antall transaksjoner/synkroniseringer og endringer fordelt på datasett

DatasettAntall transaksjoner/synkroniseringer (med innhold)Antall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
Regplan4226321821473122
RegplanForslag23486610974594
Kommplan11969100
KommplanForslag137900

Se mer detaljer om aktiviteten i Norge digitalt arealplandatabase på Geonorge.no.