Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3807 Skien

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3807 SkienbygningDyrkamark27 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3807 SkienbygningTakoverbygg14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3807 SkienbygningVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3807 SkienbygningVann0 HTML-Rapport
3807 SkienbygningspunktAnnenBygning46 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3807 SkienannenBygningStor67 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3807 SkienbygningTiltak3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3807 SkienbygningspunktBygning13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3807 SkienbygningslinjerBygning187 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil