Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3807 Skien

Analysen er utført 2023-08-17 13:01

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3807 SkientraktorvegOverlapperVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3807 SkienVegnett_uten_flate7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3807 SkienvegavgrensningVegnett34 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3807 SkienvegnettVegref54 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3807 SkienvegMedium157 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil