Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3808 Notodden

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3808 NotoddenbygningDyrkamark45 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3808 NotoddenbygningTakoverbygg6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3808 NotoddenbygningVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3808 NotoddenbygningVann5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3808 NotoddenbygningspunktAnnenBygning55 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3808 NotoddenannenBygningStor30 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3808 NotoddenbygningTiltak80 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3808 NotoddenbygningspunktBygning11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3808 NotoddenbygningslinjerBygning60 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil