Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3811 Færder

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3811 FærderbygningDyrkamark7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3811 FærderbygningTakoverbygg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3811 FærderbygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3811 FærderbygningVann0 HTML-Rapport
3811 FærderbygningspunktAnnenBygning4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3811 FærderannenBygningStor19 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3811 FærderbygningTiltak4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3811 FærderbygningspunktBygning8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3811 FærderbygningslinjerBygning0 HTML-Rapport