FDV-årsrapport 2022 for 3811 Færder

Status FDV dataforvaltning 2022

Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året

  • Kommunens GIS-system: WinMap
  • FDV-runder: 20220601, 20221201
DatasettForvaltningstype
Elveg 2.0Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-AR5Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-ArealbrukDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-BaneDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-BygnAnleggDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-BygningDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-HøydekurveDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-LedningDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-LedningVADirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-LufthavnDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-NaturinfoDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-ServituttDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-TiltakDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-TraktorvegStiDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-VannDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-VegDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
Kommunedelplan - planforslagLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommunedelplan - vedtattLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommuneplan - planforslagLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommuneplan - vedtattLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
N5 PresentasjonsdataDatainnholdet avledes fra FKB og andre primærdata
Reguleringsplan - planforslagGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Reguleringsplan - planlegging igangsattGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Reguleringsplan - vedtattGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket

FKB datainnhold

Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detaljert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB

FKB-datasettAntall objekterAntall objekter med Datafangstdato nyere enn 2022-01-01
FKB-Hoydekurve807140
FKB-Arealbruk5240
FKB-Bane00
FKB-Bygnanlegg532795
FKB-Ledning1896910
FKB-Ledningva140650
FKB-Lufthavn00
FKB-Naturinfo151740
FKB-Tiltak3992316
FKB-Traktorvegsti499918
FKB-Servitutt00
FKB-Vann154730
FKB-Veg88166227
FKB-Ar5924306
FKB-Bygning264234201

Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.

Aktivitet i Sentral FKB

Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år

Antall transaksjoner og endringer fordelt på datasett

DatasettAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
FKB-AR520164611
FKB-Arealbruk0000
FKB-Bane16854640
FKB-BygnAnlegg2088253466
FKB-Bygning7606172115680261628
FKB-Hoydekurve1840
FKB-Ledning11653455215
FKB-LedningVA26601230
FKB-Lufthavn0000
FKB-Naturinfo32010
FKB-Tiltak40938625181
FKB-TraktorvegSti142125828
FKB-Servitutt0000
FKB-Vann11467787750
FKB-Veg415392292297

Antall transaksjoner og endringer fordelt på parter

PartAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
Kommune966759503732
Kartverket746156220650962667
Nibio604240
SVV0000
Fylkeskommune17564206306

Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.

FKB Konsistenskontroller

Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene

Reduksjonsfaktortall

PeriodeEndringer matrikkelEndringer FKBReduksjonsfaktorAvvik AR5
20220801 - 202212017970890
20220401 - 2022080110992840
20211201 - 202204011231231000

Resultat av konsistenskontroller for Bygning

Periodebygning Dyrkamarkbygning Takoverbyggbygning Vegbygning Vannannen Bygning Storbygning Tiltakbygningspunkt Bygningbygningslinjer BygningSum
1 - Mai78332443052
2 - Sept7830246356107
3 - Des70101953237

Resultat av konsistenskontroller for Samferdsel

Periodetraktorveg Overlapper Vegvegnett Flatevegavgrensning Vegnettvegnett Vegrefveg MediumSum
1 - Mai001001
2 - Sept000000
3 - Des000000

Plandata datainnhold

Antall planområder i de forskjellige plandatasettene ved utløpet av året og antall planer vedtatt siste år. Tallene baserer seg på plandataene som finnes i Norge digitalt arealplankartdatabase. Disse dataene er synkronisert fra kommunenes originale data eller fra manuelle leveranser.

Plan-datasettAntall planområder (unike planID)Antall planer trådt ikraft i 2022Kontroller
Reguleringsplan - vedtatt3692Datasett sist kontrollert: 20221121
Reguleringsplan - planforslag300Datasett sist kontrollert: 20221121
Kommuneplan - vedtatt20Datasett sist verifisert: 20221121 - Ingen endringer i datasettet siden forrige FDV-runde
Kommuneplan - planforslag00Datasett sist verifisert: 20221121 - Ingen endringer i datasettet siden forrige FDV-runde
Kommunedelplan - vedtatt10Datasett sist verifisert: 20221121 - Ingen endringer i datasettet siden forrige FDV-runde
Kommunedelplan - planforslag00Datasett sist verifisert: 20221121 - Ingen endringer i datasettet siden forrige FDV-runde

Se mer detaljer om plandata på Geonorge.no.

Aktivitet i Plandata

Informasjon om antall transaksjoner/synkroniseringer av plandata og antall endra objekter på forskjellige plandatasett fra siste år. Synkronisering mot kommunen skjer hver natt, men tabellen viser antall synkroniseringer der det er overført data.

Innført geosynkronisering: 2017-11-28

Antall transaksjoner/synkroniseringer og endringer fordelt på datasett

DatasettAntall transaksjoner/synkroniseringer (med innhold)Antall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
Regplan53352211888
RegplanForslag184243723241
Kommplan119000

Se mer detaljer om aktiviteten i Norge digitalt arealplandatabase på Geonorge.no.