Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3811 Færder

Analysen er utført 2023-08-17 13:01

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3811 FærdertraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
3811 FærderVegnett_uten_flate1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3811 FærdervegavgrensningVegnett5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3811 FærdervegnettVegref26 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3811 FærdervegMedium4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil