Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3812 Siljan

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3812 SiljanbygningDyrkamark1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3812 SiljanbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3812 SiljanbygningVeg0 HTML-Rapport
3812 SiljanbygningVann0 HTML-Rapport
3812 SiljanbygningspunktAnnenBygning10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3812 SiljanannenBygningStor7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3812 SiljanbygningTiltak0 HTML-Rapport
3812 SiljanbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
3812 SiljanbygningslinjerBygning0 HTML-Rapport