Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3813 Bamble

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3813 BamblebygningDyrkamark1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3813 BamblebygningTakoverbygg13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3813 BamblebygningVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3813 BamblebygningVann0 HTML-Rapport
3813 BamblebygningspunktAnnenBygning123 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3813 BambleannenBygningStor29 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3813 BamblebygningTiltak4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3813 BamblebygningspunktBygning32 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3813 BamblebygningslinjerBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil