Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3813 Bamble

Analysen er utført 2023-08-17 13:01

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3813 BambletraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
3813 BambleVegnett_uten_flate1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3813 BamblevegavgrensningVegnett2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3813 BamblevegnettVegref32 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3813 BamblevegMedium59 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil