Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3814 Kragerø

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3814 KragerøbygningDyrkamark0 HTML-Rapport
3814 KragerøbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3814 KragerøbygningVeg7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3814 KragerøbygningVann0 HTML-Rapport
3814 KragerøbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
3814 KragerøannenBygningStor4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3814 KragerøbygningTiltak1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3814 KragerøbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
3814 KragerøbygningslinjerBygning21 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil