Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3815 Drangedal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3815 DrangedalbygningDyrkamark15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3815 DrangedalbygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3815 DrangedalbygningVeg7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3815 DrangedalbygningVann0 HTML-Rapport
3815 DrangedalbygningspunktAnnenBygning75 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3815 DrangedalannenBygningStor29 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3815 DrangedalbygningTiltak87 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3815 DrangedalbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
3815 DrangedalbygningslinjerBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil