Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3816 Nome

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3816 NomebygningDyrkamark12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3816 NomebygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3816 NomebygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3816 NomebygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3816 NomebygningspunktAnnenBygning17 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3816 NomeannenBygningStor26 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3816 NomebygningTiltak89 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3816 NomebygningspunktBygning7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3816 NomebygningslinjerBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil