Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3816 Nome

Analysen er utført 2023-08-17 13:01

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3816 NometraktorvegOverlapperVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3816 NomeVegnett_uten_flate3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3816 NomevegavgrensningVegnett10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3816 NomevegnettVegref7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3816 NomevegMedium29 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil