Traktorveger i fkb-traktorvegsti som overlapper veger i vegnettet(nvdb) i 3816 Nome

Avviket skyldes enten feilregistrering i FKB-TraktorvegSti eller ev. i vegnettet (NVDB)

Avvik funnet ved konsistenskontroll traktorvegOverlapperVeg for kommunenr 3816 kjørt 2023-08-17 13:01

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3816_traktorvegOverlapperVeg.zip

KommuneLokalIdTypevegPosisjonWMS-bilde
3816 Nome877173ff-c6de-4df8-9588-1edd8cdf477ctraktorvegN: 6569638.65, Ø: 520390.51Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket