Vegflater i fkb-veg som ikke har sammenfallende medium-koding som underliggende vegnett i 3816 Nome

Vegnettet er fasit. Avviket rettes i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegMedium for kommunenr 3816 kjørt 2023-08-17 13:01

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3816_vegMedium.zip

KommuneLokalIdVbase mediumVegflate mediumPosisjonWMS-bilde
3816 Nome2bfd1ef6-105d-439d-98da-e1b3f40978eaiLuftTN: 6579774.51, Ø: 503525.79Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3816 Nomeb091b795-574e-4c34-83e9-5115944dbfa4iLuftTN: 6572637.75, Ø: 502651.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3816 Nomeb48bce34-4f81-41b5-bdcc-6b301df96b0biLuftTN: 6572585.88, Ø: 502613.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3816 Nomeb48bce34-4f81-41b5-bdcc-6b301df96b0biLuftTN: 6572821.79, Ø: 504934.61Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3816 Nomed7b7c900-ad77-4250-8637-a5f3526c0141iLuftTN: 6572318.43, Ø: 500827.92Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3816 Nome480f6d30-ca56-410b-b3f2-58f9673e5302iLuftTN: 6564616.60, Ø: 502069.99Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3816 Nome1dcd9b98-228f-4412-b34d-6222d73d0895iLuftTN: 6572319.89, Ø: 500838.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3816 Nomec19d8b98-cf2a-44d6-abb0-34b1076c69d7iLuftTN: 6571988.08, Ø: 513247.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3816 Nomeae5a3f81-0049-4464-a67f-b96415460a3biLuftTN: 6572006.72, Ø: 513236.79Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3816 Nome00853d63-8ae9-4238-b339-c4b377eb4907iLuftTN: 6575004.24, Ø: 510628.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3816 Nome52d90ab6-be5b-4fdc-87c8-4246965397c3iLuftTN: 6572564.65, Ø: 505648.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3816 Nome52a10be3-49cb-4df7-a55c-ce4c702810f6iLuftTN: 6570301.90, Ø: 507006.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3816 Nomed838091e-7632-4aaa-9ecd-8bf93426935aiLuftTN: 6574210.64, Ø: 506057.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3816 Nome7ce3b643-9a5c-42f0-b7cc-49ffe072ca62iLuftTN: 6573837.95, Ø: 505600.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3816 Nomecb53f49b-38fa-4ee6-a02e-1b0b5888b28fiLuftTN: 6572557.67, Ø: 505671.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3816 Nome36fbfbea-56d8-4f9b-bc3a-6532b6aa58f6iLuftTN: 6572824.54, Ø: 504951.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3816 Nome22e73be9-eadf-454e-bd76-743c8dfa4330iLuftTN: 6576354.58, Ø: 497210.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3816 Nomeae753092-1255-4c93-bb87-d23daa400f39iLuftTN: 6579377.90, Ø: 502771.24Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3816 Nome3be8cba4-91d8-45c8-81b4-062b48d7284fiLuftTN: 6577783.12, Ø: 504961.52Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3816 Nomee9f8ebfa-49a0-458d-896d-864685901ab3iLuftTN: 6577799.96, Ø: 504959.45Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3816 Nomeb26956cc-252b-45a5-be36-edbc7968b889iLuftTN: 6568910.32, Ø: 511539.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3816 Nome7d5d17df-8705-4689-82fe-ef92741c8d77iLuftTN: 6571809.49, Ø: 515246.24Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3816 Nome4ab91615-f33c-4d8f-9c69-1a4f5344b450iLuftTN: 6580130.07, Ø: 503798.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3816 Nomeef67cc55-245f-45ae-9aa2-65eb3391bfcfiLuftTN: 6577707.60, Ø: 504939.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3816 Nomee7159994-6acf-46a2-b8fb-fae3b1112860iLuftTN: 6574285.80, Ø: 506026.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3816 Nome4ea802bc-a84a-4392-bb48-7e35c4c77b61iLuftTN: 6571296.48, Ø: 514833.02Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3816 Nome232fa10e-7c0e-46c2-ae43-a14e94151001iLuftTN: 6570656.77, Ø: 514347.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3816 Nome6a0783fd-2602-454b-9b7f-c03eeea173e8iLuftTN: 6571223.19, Ø: 514183.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3816 Nome4075c3bf-8e2f-46bd-a7dc-82220c1c9f0aiLuftTN: 6571495.10, Ø: 514574.94Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket