Vegdekkekant/gangsykkelvegkant i fkb-veg som ikke ligger i nærheten av vegnettet (nvdb) i 3816 Nome

Avviket skyldes enten mangler i vegnettet (NVDB) eller objekter som skulle ha vært slettet i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegavgrensningVegnett for kommunenr 3816 kjørt 2023-08-17 13:01

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3816_vegavgrensningVegnett.zip

KommuneLokalIdObjekttypePosisjonWMS-bilde
3816 Nome0dfc164d-b384-4c92-bd91-11fdb7492161VegdekkekantN: 6572373.08, Ø: 503878.77Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3816 Nomee4f33909-8fb6-4852-b6ee-b395f8f3fe9cVegdekkekantN: 6573016.68, Ø: 505178.83Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3816 Nome0323fb9c-ccda-46c6-bd51-d033b5663eafVegdekkekantN: 6573018.42, Ø: 504990.39Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3816 Nome2eb1924c-cfba-424a-9ba1-cf463c70b701VegdekkekantN: 6572001.85, Ø: 514104.56Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3816 Nome4c5ce336-1f55-4621-962a-77dfd9329f36VegdekkekantN: 6573438.93, Ø: 506008.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3816 Nome8328ce0b-5bf5-4037-b782-c7db253ead04VegdekkekantN: 6573445.34, Ø: 505958.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3816 Nome82faf16b-4d86-4300-96e5-d3c87bf16b5cVegdekkekantN: 6572421.36, Ø: 503785.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3816 Nomea2688be7-3b9b-489e-adf8-2ca57f868d87VegdekkekantN: 6574638.58, Ø: 515305.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3816 Nomecab75176-23b8-4704-9d58-750802d9050bVegdekkekantN: 6567658.85, Ø: 515387.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3816 Nome0f049717-d678-430d-865f-4976d0e43b8aVegdekkekantN: 6566642.53, Ø: 515510.69Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket