Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3817 Midt-Telemark

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3817 Midt-TelemarkbygningDyrkamark64 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3817 Midt-TelemarkbygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3817 Midt-TelemarkbygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3817 Midt-TelemarkbygningVann0 HTML-Rapport
3817 Midt-TelemarkbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
3817 Midt-TelemarkannenBygningStor17 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3817 Midt-TelemarkbygningTiltak6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3817 Midt-TelemarkbygningspunktBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3817 Midt-TelemarkbygningslinjerBygning34 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil