Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3817 Midt-Telemark

Analysen er utført 2023-08-17 13:01

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3817 Midt-TelemarktraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
3817 Midt-TelemarkVegnett_uten_flate0 HTML-Rapport
3817 Midt-TelemarkvegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
3817 Midt-TelemarkvegnettVegref23 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3817 Midt-TelemarkvegMedium68 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil