Store annenbygning-flater i 3818 Tinn

Avvikene skyldes oftest manglende eller unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll annenBygningStor for kommunenr 3818 kjørt 2023-08-16 10:59

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3818_annenBygningStor.zip

KommuneLokalIdAreal (m2)PosisjonWMS-bilde
3818 Tinn5b98e72a-69ae-4e6b-9313-e26562deffdd578.08N: 6650483.07, Ø: 483737.55Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn5a13a714-4ba4-4718-ad4a-abf22993504d545.22N: 6636526.85, Ø: 471574.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnaec6ab81-afae-45e1-837d-54d44e2cbdab467.69N: 6642587.57, Ø: 485542.08Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn7c5b9cfa-9173-4dbd-99b7-f89c9db3dcbd464.23N: 6636586.04, Ø: 471534.39Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnddb18db9-42e2-4b48-876e-2ebb3d8befaa419.23N: 6655472.40, Ø: 489787.46Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn41e847db-d893-4dc1-b801-357b12a6e039414.61N: 6655472.72, Ø: 489774.66Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinna5d80767-80b7-4f8c-9102-4cdaae7b3978412.61N: 6637400.24, Ø: 505480.65Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnad4f2464-9a3a-49b4-93c4-f33544fba6eb394.89N: 6637402.56, Ø: 505542.18Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn98b9b837-0d1a-42ee-af4f-0e79baf608b7381.09N: 6653317.83, Ø: 485841.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnf49e2270-2c34-4455-9066-f0618a8f5aa1348.91N: 6658633.70, Ø: 488499.44Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn5d73544a-1e83-4eb1-b2e6-53aaedd89c86329.09N: 6635817.70, Ø: 500282.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn9c7d3a32-100d-439d-aa68-bfacd27fc485300.60N: 6643182.09, Ø: 485498.85Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinne38bf73e-a407-4faa-97f8-692ebaa53086295.53N: 6637759.19, Ø: 477657.35Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn288312cc-51b8-4410-8e9e-e40f99bc1696279.81N: 6637937.41, Ø: 475604.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn133bd0a0-82df-4163-9c76-dbd1f4406066277.09N: 6655705.60, Ø: 490205.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn56ccd9d3-a0b6-4457-a752-1ac8c621c4c6271.95N: 6650915.47, Ø: 483243.94Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinne7f80c7b-6a32-4c82-ad13-bfc74680e4d8267.11N: 6656349.94, Ø: 490836.75Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinna8096932-e9dc-4095-b4c1-93f4f2e166c5243.54N: 6627005.78, Ø: 506078.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnebd66fff-9750-44e4-99dc-e904352a858a238.24N: 6654367.13, Ø: 491269.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn7e39eba9-0f81-4337-8b13-5de82653cdf6233.30N: 6652773.10, Ø: 491566.68Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn192573af-2e26-4258-b9ee-57b006a7412c228.77N: 6660058.28, Ø: 492957.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn8487942e-83d4-4f89-972b-570c4ca113d0228.63N: 6625655.93, Ø: 504103.29Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnc6f43a8a-4599-4be5-8736-04e320808463228.61N: 6632964.97, Ø: 503519.17Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn74eef8d3-c251-423a-9373-e719bbe624a0225.82N: 6658446.00, Ø: 484476.24Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnfa66aaaa-4ba8-417a-8ccf-1179a6ffc9a7221.68N: 6658966.12, Ø: 487812.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn7d3cc6a6-68cc-44b6-8c3e-65f30a20b313221.25N: 6655715.36, Ø: 490214.25Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnbf05a797-7b7a-4573-b8b5-80603a01e19f204.96N: 6659336.03, Ø: 487430.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket