Bygningspunkt i fkb-bygning på fulldyrka mark i fkb-ar5 i 3818 Tinn

Avvikene kan skyldes enten feil bygningskoordinat eller bygningstype/status i matrikkel eller feil arealtype i AR5. Vær oppmerksom på det er krav om arealer på over 200 m2 før det er krav om endring av arealtype i AR5 så avvikene vil ikke alltid kreve retting i datagrunnlaget

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningDyrkamark for kommunenr 3818 kjørt 2023-08-16 10:59

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3818_bygningDyrkamark.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerArealtypeBygningstatusBygningstypePosisjonWMS-bilde
3818 Tinnc857efa2-3289-402c-adb6-87171918a9d730079022321FA111N: 6651347.70, Ø: 490220.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnfc4e3b5c-88f8-4acb-a15d-2f64577f4af216589378621TB111N: 6654563.00, Ø: 491182.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnc625bb2a-0cbc-4c65-a806-32503b205bed16591951321TB113N: 6634430.00, Ø: 502893.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinne40d892f-97a7-4d0e-a15d-36f67e06d51016591198921TB161N: 6662668.00, Ø: 489947.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn97a4060c-b89a-40c0-87e9-be9e7030934216591482121TB161N: 6658758.00, Ø: 496548.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnf586fc8b-87ba-4c69-9c6e-56dd1308414e16591567421TB161N: 6658886.00, Ø: 494737.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn414637ba-b287-41e2-b966-1111d752c3ec16592668421TB161N: 6661033.00, Ø: 475614.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnb4296940-cca6-4b36-bc57-52441e08973116591199721TB161N: 6662670.00, Ø: 489896.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn4665982a-becc-4841-8383-591403ca35fc16591441421TB161N: 6658215.00, Ø: 497426.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn253d083b-e68f-4459-b7ca-e5e56d15062316591426021TB161N: 6657196.00, Ø: 497549.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnbb0296b0-d645-43d2-a062-df3b0f626bd616591425221TB161N: 6656918.00, Ø: 497666.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn84672616-ad83-4400-bd18-bb4e4bedadd216591566621TB161N: 6658853.00, Ø: 494723.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn68971c81-b271-4bc9-9f87-02f35af7741816591606921TB161N: 6659365.00, Ø: 494371.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnb2b5d1a0-b4c2-4c64-a8a4-090cfd64cfaf16591440621TB171N: 6658216.00, Ø: 497463.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn038e6e82-7355-4711-83d3-c4a74806616a16588940121TB181N: 6658280.00, Ø: 487636.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn7c73ccc5-26b1-4510-9cae-8c5adea4fa1f864492621TB181N: 6642792.00, Ø: 485476.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn6a949360-239e-4a0d-84e5-429611e65a8a16588189321TB181N: 6651997.00, Ø: 490450.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinndae96a2d-0884-47ed-b502-e2d9a9c58c8330079022821FA181N: 6651332.90, Ø: 490216.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnc2307ce3-3cd8-44ce-8f4b-f23e4591dfa016588085421TB181N: 6650083.00, Ø: 486103.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn05510c36-1506-437e-98a5-421bd81d4bba16587780221TB181N: 6649227.00, Ø: 486685.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnaf7792e0-c66b-4c14-b4ce-66c492de670b16588062521TB181N: 6649914.00, Ø: 485770.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnf2f82ec8-8e8c-4e24-898c-6599bc49a6ba16586688621TB182N: 6648388.00, Ø: 483323.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnb060b660-869f-48fc-8acd-473ee7f9048016589478221TB182N: 6655401.00, Ø: 489693.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinne0791ad8-6a93-4350-a886-8dd626afb7b016591205521TB182N: 6662648.00, Ø: 489959.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn745031e9-bd94-4ac0-b576-ff92649b4a1516591608521TB182N: 6659452.00, Ø: 494346.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn6bf76496-fb1a-4e9e-a805-d319caa540c916586689421TB182N: 6648404.00, Ø: 483296.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinna8adfd79-dd50-4c19-8c19-337a950da59616586684321TB182N: 6648582.00, Ø: 484050.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinna89c0192-c661-4dbd-9cd9-65100e3be0ab16587760821TB182N: 6648982.00, Ø: 487177.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn47eece76-ddf3-4d76-9e80-c333a3e2e95816586683521TB182N: 6648564.00, Ø: 484035.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnccea4404-51bd-4ef9-8d9b-0ab0bcfe977a16589848621TB182N: 6651940.00, Ø: 491312.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnfbf0cb20-80e3-4f4a-b1b9-d5d00aed30df16589386721TB182N: 6654303.00, Ø: 491221.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnb30f98c7-5dda-4d9b-92a9-e08ee2ee4da216588918521TB239N: 6649992.00, Ø: 490792.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn13fbd8be-de90-4e14-b10f-54bce6698d7c16587603221TB239N: 6642919.00, Ø: 487648.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn400ae835-aa19-47ad-bda1-6425a07dc8ca16587576121TB239N: 6642974.00, Ø: 485623.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn7f445d38-e3cd-4982-b491-a468e4ba182c16586913321TB239N: 6651341.00, Ø: 482578.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinna25d8ca6-6a1c-4d04-8298-f2cdb902b6a616588155921TB241N: 6651340.60, Ø: 485901.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnb66c30ca-c0e2-492b-896a-b2ca3e7c6fb616592909821TB241N: 6650441.30, Ø: 483691.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn3761157c-b3e0-49b5-943a-aba68f3d408c16586954021TB241N: 6651749.00, Ø: 481947.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnbb301276-7a22-4d5d-a079-4df731b7680b16589391321TB241N: 6654397.00, Ø: 491253.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn9cc3e5da-b2ad-4a7f-892a-da4715e75d5e16593021521TB241N: 6652234.00, Ø: 491425.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn103303e3-2377-4626-bf8a-e54c7e7cf3ac16588508221TB241N: 6651078.00, Ø: 490543.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn1607111b-bf92-4fa1-9444-ad9fc013c7e316586774221TB241N: 6652989.00, Ø: 480096.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn2c402d5d-00f7-4688-93ed-62bcb608549216588747621TB241N: 6650371.00, Ø: 489866.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn5523fa58-1015-42d3-b2f5-0a2415600d9b16586858721TB241N: 6650609.30, Ø: 484042.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn28f7a7b4-6e5c-4bb1-8e01-ea7c6bc0866030087185221FA241N: 6637366.10, Ø: 501639.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn02c2ea7f-c425-4af0-a544-94c24a7d69ab16588484121TB241N: 6650960.00, Ø: 490823.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn35d12d97-21e3-43f8-b9ff-87b09e1a41b016593051721TB241N: 6652358.00, Ø: 480865.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn3e28c3c8-bba7-4458-95ad-737b203b1ea016590797321TB241N: 6666135.00, Ø: 480782.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinne49eb8a5-92eb-43da-936e-6887971eab6416590938021TB241N: 6665831.00, Ø: 482784.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnfce35cf7-ded7-4eaa-bf26-ab8cff09950116593231521TB241N: 6651318.00, Ø: 486009.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn8f8a903e-7845-4d94-986b-64bdd7ee14a716593087821TB249N: 6636285.00, Ø: 501689.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinneec3bbaa-516a-4e42-a3bb-635dfd955a0f16592798221TB249N: 6638611.00, Ø: 501651.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn372da240-1376-4027-a361-21379cd496f216586895121TB249N: 6651086.00, Ø: 482901.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinne4c6753f-aa2c-4326-9c75-6de37049bf2716586775021TB249N: 6652974.00, Ø: 480098.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinndeffabc6-28df-4c4e-a2df-085bfcd8bc6f16589190221TB249N: 6655377.00, Ø: 485763.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn6a83cd42-9161-4e8a-9d78-a298c72b7f6516593111421TB249N: 6651815.00, Ø: 481967.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinndbc90bd6-20e2-4e4a-9299-fd99649c006f16588779421TB249N: 6650247.00, Ø: 491073.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnbb126025-c0e6-4362-b6fc-0fd8fb8186ba16593070321TB249N: 6649404.00, Ø: 484243.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnc14c1813-7acc-46d1-ae96-455748c7703016590672121TB249N: 6666442.00, Ø: 480477.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnb6a5cdc4-b022-489e-aedf-ec5f9cd7080c16593101721TB249N: 6650960.00, Ø: 483170.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinne7276678-5f4d-4ad7-a3ef-564a1a9a9c9f16589184821TB249N: 6655231.00, Ø: 484983.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn02dbc592-9e53-44a9-bff1-0a5cd9c4802e16589122821TB249N: 6658395.40, Ø: 488668.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnb0149c35-70a7-4218-945a-6760d741878016593115721TB249N: 6648703.00, Ø: 487403.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn33ecad4e-1d38-4420-b645-8d8f2bbf32c716593032021TB249N: 6655904.00, Ø: 485992.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn1d430cbd-18a7-47c8-878e-cbdf5ca30eba16591999821TB249N: 6634550.80, Ø: 501063.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn8a3d2e38-f762-41e1-8381-10310b0052ac16592022821TB249N: 6634723.00, Ø: 501134.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn451dc325-fb64-4b9b-925f-e132267fa6c316593245521TB249N: 6657581.00, Ø: 484318.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn286e559b-2e79-4faa-b5da-fb09e0d2ad9516589119821TB249N: 6658439.00, Ø: 488768.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn4ef6c673-8ecb-4f2b-b15a-205835b5736316589288721TB249N: 6656022.00, Ø: 490562.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn5b2c4060-17c2-4804-9c56-9e93eb9d84ad16592957821TB249N: 6636647.00, Ø: 501720.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn77330176-2706-40b8-ae23-38d039c4a2ac16589838921TB249N: 6652270.00, Ø: 491442.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn8caf354d-52eb-4ad9-a31d-01aca14d594016589044221TB249N: 6656951.00, Ø: 489107.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn92b141d4-5a53-4b1c-9b81-390183ac823d16589379421TB249N: 6654538.00, Ø: 491173.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnd36b84e6-171e-4498-a31c-0a6b2becf49916593053321TB249N: 6657672.00, Ø: 485385.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnd123461f-29c5-4b36-9bfd-5c38525fb0d816589308521TB249N: 6655500.00, Ø: 490658.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnd4033968-2f15-46a8-a801-83456d1c40af16589287921TB249N: 6656030.00, Ø: 490561.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnf64d0ffe-5e47-4602-abac-8923aeb2ac9916593246321TB249N: 6652188.00, Ø: 491449.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnfa27e640-109c-4b99-8f8c-eecb1c46792116589090621TB249N: 6658229.00, Ø: 488954.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnadda82dd-8db2-478d-92b4-bfcbc5595f3316586737821TB249N: 6652376.00, Ø: 480908.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnaa96e609-5e9f-4f12-a3f5-f196d9b0a3f816589319021TB249N: 6655611.00, Ø: 490486.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn52839d2c-786c-487f-90f4-fc3bed36cf0e16589892321TB249N: 6651792.00, Ø: 491305.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn2ddb5bb9-e50c-46f0-82dd-49eebc0943d616588060921TB249N: 6649520.00, Ø: 484913.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn0a9e7680-b460-46be-bc93-729fac9c3b4f16592958621TB249N: 6636584.00, Ø: 501716.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn0cfffa64-db85-42fd-a79e-c98abfe7f45616589322021TB249N: 6655505.00, Ø: 490466.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn455ef47d-5f72-461e-8ad8-ea686668dd7416589385921TB249N: 6654424.00, Ø: 491270.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn753bd278-ce7f-4cda-8f87-66cc3c0f7b8216589673421TB249N: 6659107.00, Ø: 487549.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn75afc93d-8524-467f-b467-664f292c93ab16588866921TB249N: 6649693.00, Ø: 485127.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn7d6c21d9-d0ea-43ef-99cf-1375f980ee4916593100921TB249N: 6650932.00, Ø: 483201.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinna164eda9-9cf0-4753-9dbe-877623b3aae116591989021TB249N: 6634328.00, Ø: 501136.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnc65dab4e-7c33-42e8-881f-26262aea6a6316593244721TB249N: 6655805.00, Ø: 485461.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnac58886f-b630-475d-b0b5-2a5c99e17b0216587086721TB249N: 6657632.00, Ø: 484344.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn051115f6-291a-4fcf-a446-35a1b46eb1bc16590969021TB249N: 6665709.00, Ø: 483376.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn0b3e3d9b-9de7-40b1-aac1-34fc29103df616592196821TB249N: 6635235.00, Ø: 501405.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn01753daa-b4b8-4627-9882-fccb30af34ec16589113921TB249N: 6658551.00, Ø: 488605.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn2f797208-6a0b-4e71-9e78-bb8729a739c616589252621TB249N: 6655772.00, Ø: 485949.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn2fed6f39-6b6c-4aec-9e60-ed1a8d2315f116588282221TB249N: 6651703.00, Ø: 491277.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn98a4e3a7-1724-4044-914a-7e726faf2f1016590717521TB249N: 6666806.00, Ø: 479998.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn98bba335-f4a9-4a3a-bb09-3581289ff2f216592894621TB249N: 6636103.00, Ø: 502698.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn30541cee-328b-4b3a-b045-d2c9d6c61e6116591943221TB249N: 6634492.00, Ø: 503340.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnba42e12a-8f3b-4964-80b0-8768f079df8c16589366221TB249N: 6654817.00, Ø: 490901.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnc7ee4293-b3ec-4c18-beac-89ff4562f1c716592020121TB249N: 6634710.00, Ø: 501152.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket