Bygningspunkt i takoverbyggflater i fkb-bygning i 3818 Tinn

Avvikene skyldes vanligvis at takoverbygget er klassifisert feil (skal være bygning), men kan også skyldes feil registrering i matrikkelen. Rettes i matrikkelen eller FKB-Bygning

Det ble ikke funnet noen avvik ved konsistenskontroll bygningTakoverbygg for kommunenr 3818 kjørt 2023-08-16 10:59