Bygningspunkt i fkb-bygning som ligger i vegflate i fkb-veg i 3818 Tinn

Avvikene skyldes feil plassering av bygningspunkt i matrikkelen eller feilregistrering av vegflate i FKB-Veg. Rettes i matrikkelen eller FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningVeg for kommunenr 3818 kjørt 2023-08-16 10:59

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3818_bygningVeg.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerVegtypePosisjonWMS-bilde
3818 Tinnd93b7c04-68ff-45a8-b476-4b76c2e9fa0f300909883VegKjørendeN: 6637050.10, Ø: 483585.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn43c29e17-a124-487a-beee-40328c423baa300380157VegKjørendeN: 6638057.00, Ø: 477309.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn0034fbdd-c3c5-429c-927d-003fc39d4f30300815029VegKjørendeN: 6638830.70, Ø: 483761.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn7786a8b0-44db-4484-bec9-8951303a4385301081156VegKjørendeN: 6642807.80, Ø: 497527.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket