Bygningslinjer som ikke ligger på bygningsflate i fkb-bygning i 3818 Tinn

Avvikene skyldes oftest manglende sletting av bygningslinjer når bygningsflate er slettet i FKB-Bygning. Rettes i FKB-Bygning

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningslinjerBygning for kommunenr 3818 kjørt 2023-08-16 10:59

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3818_bygningslinjerBygning.zip

KommuneLokalIdObjekttypePosisjonWMS-bilde
3818 Tinn2bf6945c-c326-47a7-b643-f25052903b62BygningslinjeN: 6637884.32, Ø: 478897.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn15b8eafa-a2f4-43d6-8b41-6b80bb7d6875BygningslinjeN: 6637892.45, Ø: 477979.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn8028d1b7-e794-4605-aef8-74c08e426c2fBygningslinjeN: 6637884.79, Ø: 477972.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnb07485f8-253f-4519-90d6-73c46a1360f4BygningslinjeN: 6637891.70, Ø: 477992.79Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn8203374e-b058-485a-9540-c0d594886a1bBygningslinjeN: 6637882.44, Ø: 478870.65Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn37d0f3d1-82b7-49ec-86ec-7da0169aaa5fBygningslinjeN: 6638185.03, Ø: 481369.42Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn557dc37f-ca3d-4492-a7ba-763b73469e1dBygningslinjeN: 6638186.56, Ø: 481368.85Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn7cb90229-12da-4ef7-b52e-2da00773d55dBygningslinjeN: 6638175.27, Ø: 481371.89Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn41065185-7bdb-4e99-825d-fb7e907e1f39TaksprangN: 6659044.17, Ø: 469013.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinne6b1a03e-3594-41db-9f88-69b6dead5913TaksprangN: 6659047.26, Ø: 469013.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn0376835f-0cb1-4140-b02b-5b1d4015882fTaksprangN: 6638014.45, Ø: 473183.28Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn64f21de8-a619-445e-9dac-3e2bd57688b9TaksprangN: 6637883.29, Ø: 478897.89Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnf88c6034-f7d8-4fd5-b9b1-62b1b8f5830fTaksprangN: 6637882.02, Ø: 478897.97Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn6f6660c7-ad0e-49d8-91b5-b3b6204df0a5TaksprangN: 6637885.63, Ø: 478897.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnae4e2c7d-6d7a-42a1-b815-cdae403bd4d3TaksprangN: 6637883.87, Ø: 478870.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinncd283e26-6e0f-4c1a-8a22-ff2dcd7b9472TaksprangN: 6637881.25, Ø: 478870.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn5cd65730-1c82-4b53-b0c9-f7aecfc82114TaksprangN: 6656737.31, Ø: 498872.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn0e37bcab-2545-4d6d-97c2-7bcfd07b36fbTaksprangN: 6638184.56, Ø: 481366.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn2ce557f6-31a6-4237-9dac-f09add2051daMønelinjeN: 6637883.48, Ø: 478867.02Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn9f31e79c-73b0-4dfb-9b82-8b4f6e923767MønelinjeN: 6638185.88, Ø: 481367.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnedaf64e7-6d53-4390-9458-2f7af2839505MønelinjeN: 6638195.76, Ø: 481434.36Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn094b9af0-d143-426f-a283-fce604d88b1bMønelinjeN: 6637880.90, Ø: 478877.39Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn36ed57e2-24a4-4ca3-bdc4-31454d3de9fbMønelinjeN: 6637881.84, Ø: 478891.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinncbd3fffa-7473-455b-9ed3-46f56b443843MønelinjeN: 6637885.86, Ø: 478901.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn471558e5-45e4-4872-8e42-1ac8737eda22MønelinjeN: 6637884.30, Ø: 478884.16Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn3fecf3e5-66c1-447b-9878-a66131768c75MønelinjeN: 6637883.41, Ø: 478912.28Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn211b84bf-0f2e-44a7-883a-ce26314ef9acMønelinjeN: 6659045.76, Ø: 469009.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn514d3aac-dd6b-4d97-accd-a8b04d16a509MønelinjeN: 6638016.03, Ø: 473189.34Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn8814939c-1d01-48ed-bd03-1f7356af577cMønelinjeN: 6638014.33, Ø: 473182.01Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn0038da1a-ffd4-4fe0-a1f5-4edb33b3bc49MønelinjeN: 6637892.06, Ø: 477985.93Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn3da1c0f0-7b1d-4717-8734-4b7733297ed3MønelinjeN: 6656736.22, Ø: 498869.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn1cb22af6-815c-4834-a70f-c84c3f2d4681MønelinjeN: 6637878.98, Ø: 478882.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn7c534fd4-2c3c-4de3-90a0-633cea597d60MønelinjeN: 6637879.22, Ø: 478886.28Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn35223484-9d87-4984-ad5d-2cfca213eb74MønelinjeN: 6637883.90, Ø: 478885.98Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn0ca53400-4d94-483d-b56b-a7751178a818MønelinjeN: 6637883.66, Ø: 478882.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnfc88e8d9-cd3a-42a0-8f8e-81286b886824MønelinjeN: 6637877.69, Ø: 478884.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn0504e19f-e64a-4a64-86e6-1cb06f670bcbMønelinjeN: 6638176.70, Ø: 481368.36Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn6ce7aa4a-13a8-49af-8fc3-ef363ef49dfcMønelinjeN: 6638175.48, Ø: 481372.66Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnd7572cc9-155e-49a5-8616-dd9004a4e2ceMønelinjeN: 6638186.16, Ø: 481370.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn2410f3d8-0094-4f78-a396-ddc3d70dfb58MønelinjeN: 6638754.21, Ø: 474006.39Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn17461da3-c497-4011-ad06-32bd28d23606TaksprangBunnN: 6656737.31, Ø: 498872.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn3224e069-9957-4786-95cf-96dac9a3606fTaksprangBunnN: 6638184.55, Ø: 481366.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn19943a0c-299c-490a-97f1-9ffaf8755e93TaksprangBunnN: 6637882.02, Ø: 478897.97Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinned08c91b-4224-4b2d-a833-dc59986ada75TaksprangBunnN: 6637883.87, Ø: 478870.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn755cd7d7-a7fb-454e-8d6f-af512216c08fTaksprangBunnN: 6637885.63, Ø: 478897.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnb73d5071-7611-4f8e-8250-c8fc47f4a3daTaksprangBunnN: 6637883.29, Ø: 478897.89Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn2acac112-364d-4943-8b06-ce2835ceaa60TaksprangBunnN: 6637880.21, Ø: 478870.55Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinn19ee9b80-d9bb-4d41-8a5a-9edea846f85fTaksprangBunnN: 6637881.39, Ø: 478870.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinncf999067-7b98-4c61-bfea-ad4941aae209TaksprangBunnN: 6638014.45, Ø: 473183.28Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3818 Tinnd54c9edb-16db-465f-964a-d17e6eda9782TaksprangBunnN: 6659045.70, Ø: 469013.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket